Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatfrågan

Skapad 2021-01-10 12:29 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi kommer arbeta med följande stora frågor: Ökar medeltemperaturen på jorden? Är det människan som bidrar till klimatförändringen? Varför är detta en fråga som debatteras så mycket? Vem är boven som vi ska lägga all skuld på? Vad kan vi göra åt klimatförändringarna?

Innehåll

Under detta moment ska vi ge oss på frågorna om miljö, hållbar utveckling och klimatet. Alltså frågor som den senaste tiden blivit allt mer kontroversiella samtidigt som vetenskapen blir allt mer enhällig. Tidigare har det räckt att läsa i läroboken och lyssna på vad läraren säger i ämnet för att förstå och hålla med. Men i dessa tider räcker inte det. Nu måste vi istället förstå frågan på djupet och förstå hur forskningen arbetat och hur de kommit fram till deras resultat.

För att motverka klimatångesten så kommer vi avsluta momentet med en djupdykning i vad vi kan göra åt klimatförändringarna. 

 

Vi kommer att jobba med detta arbetsområde under vecka 2-3. Under vecka 4 kommer vi att ha en skriftlig bedömningsuppgift.

 

Bedömning

Bedömningen kommer utgå från diskussion på lektionerna, inlämningsuppgifter och en skriftlig bedömning.

 

Vi kommer arbeta med följande stora frågor:

Ökar medeltemperaturen på jorden?

Är CO2 en viktig bidragande faktor till växthuseffekten?

Är det människan som bidrar till klimatförändringen?

Varför är detta en fråga som debatteras så mycket?

Vem är boven som vi ska lägga all skuld på?

Vad kan vi göra åt klimatförändringarna?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: