Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Snow White" Good Stuff Gold B Eng år 7c1 vt 21

Skapad 2021-01-10 12:03 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med tema skräck.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to read and work with the text "Snow White" and learn how to conjugate irregular verbs.

Innehåll

För fjärr/distansundervisning gå till classroom på "vanlig utsatt lektionstid" för vidare instruktioner; 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ3ODQwNjEwMzRa

 

Syfte

 • utveckla förmågan att läsa olika slags texter  
 • utveckla förmågan att skriva olika slags texter
 • utveckla den grammatiska förståelsen
 • utveckla ordförrådet

 

Konkreta mål/ Undervisning

 • Vi utgår från texten "Snow White" i Good Stuff Gold B.
 • Vi jobbar med grammatik: oregelbundna verb, se workbook sid 162-164
 • Workbook sid 152-157
 • Enstaka övningar som läggs upp på classroom
 • Ser sagor på sli - "Story Time"
 • Har oregelbundna verb i läxa
 • För mer detaljerad information kring lektionsinnehåll se "classroom"

 

Bedömning 

 

- ett lite större skriftligt förhör på oregelbundna verb v 8 (preliminärt)

du skall kunna böja de verben vi gått igenom i de tre formerna -  veta vad de betyder på svenska , veta när och hur de används samt kunna använda dem i enklare meningar

- kortare egen text

I slutet av arbetsområdet skriver du en text där du visar att du kan använder oregelbundna verb i dåtid - hur denna skrivs tas beslut om när vi vet hur undervisningen ser vid tillfället. .

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris - Skrift (obs! Ej kunskapskrav)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
-
Din text är mycket kort.
Texten har ett innehåll som är ganska kortfattat men lite utvecklat med något exempel/förklaring/beskrivning.
Texten har ett ganska omfattande innehåll. med en del exempel/förklaringar/beskrivningar
Texten är mycket innehållsrik med många förklaringar/exempel/beskrivningar.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Det finns en röd tråd som ibland bryts,
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Det finns en röd trå.
Variation i språket
Meningarna börjar på samma sätt Du skriver mycket korta meningar.
Meningarna börjar ibland på olika sätt. Du skriver några lite längre meningar.
Meningarna börjar på några olika sätt. Du skriver lite längre meningar.
Meningarna är varierade och börjar på flera olika sätt.
Ordförråd
Svenska ord förekommer.
Ordförrådet är enkelt.
Ordförrådet är enkelt men ganska varierat och anpassat till uppgiften.
Ordförrådet är varierat och väl anpassat till uppgiften. Mer avancerade ord och uttryck förekommmer.
Verb - tidsformer (tempus)
Syftet är att berätta något som hänt i dåtid.
Du använder olika tidsformer (tempus) när du skriver, .
Du håller dig oftast till samma tidsform (tempus).
Du håller dig till samma tidsform (tempus.)
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Dåtid - oregelbundna verb
Verben böjs inte korrekt i dåtid
Några verb böjs korrekt i dåtid.
En hel del verb böjs korrekt i dåtid.
De flesta verb böjs korrekt i dåtid.
Dåtid - regelbundna verb
Verben böjs inte korrekt i dåtid
Några verb böjs korrekt i dåtid.
En hel del verb böjs korrekt i dåtid
De flesta verb böjs korrekt i dåtid.
Stavning
Stavningen gör att texten är svår att förstå.
Ibland förekommer stavfel som gör det svårt att förstå.
Många stavfel förekommer.
Endast några få stavfel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: