Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss - Åk 6

Skapad 2021-01-10 12:33 i Tollarps skola Kristianstad
Ämnen runt omkring oss - metaller
Grundskola 6 Kemi
"Ämnen runt omkring oss" (Koll på No, åk 6) Vi kommer under några veckor framöver arbeta med vilka olika ämnen vi har runt omkring oss.

Innehåll

Syfte är att du ska lära dig mer om ämnena runt omkring oss och deras egenskaper.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen
 • Kunna använda dig av olika begrepp som hör till området. 

                                   

Vi kommer att:

- Ha lärarledda genomgångar samt olika klass- och gruppdiskussioner

- Läsa texter och diskutera innehållet

- Gå igenom, förklara och träna på begrepp som hör till området. 

- Arbeta med olika uppgifter kopplat till innehållet

- Se film

- Söka information

- Göra experiment/undersökning, dokumentera och dra slutsatser. När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen
 • Kunna använda dig av olika begrepp som hör till området. 

Bedömning

Jag kommer att göra bedömning under arbetets gång.

Det kommer även att vara skriftliga bedömningsuppgifter som du kommer kunna förbereda dig inför. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Koll på NO år 6, Ämnen runt omkring oss

Rubrik 1

Når ej målen
E
C
A
Samtala och diskutera
Förmåga att samtal om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan till viss del delta i samtal och bemöta åsikter kring kol och olika metaller.
Du kan delta i samtal och bemöta åsikter kring kol och olika metaller
Du kan på ett säkert sätt delta i samtal och bemöta åsikter kring kol och olika metaller.
Söka information
Förmåga att söka naturvetenskaplig information och föra resonemang om informationens användbarhet
Du kan till viss del söka information och avgöra vad som är viktigt.
Du kan relativt säkert söka information och avgöra vad som är viktigt.
Du kan med stor säkerhet söka information och avgöra vad som är viktigt.
Undersökningar och resultat
Förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar samt utveckla dem med egna frågeställning. Jämföra sina och andras resultat och resonera om likheter och skillnader.
Du kan till viss del genomföra en undersökning och bidrar då till nya frågeställningar. Du kan till viss del jämföra dina och andras resultat och berätta om någon likhet eller skillnad.
Du kan genomföra en undersökning och utveckla den med nya frågeställningar. Du kan med relativt stor säkerhet jämföra dina och andras resultat och berätta om likhet och skillnad.
Du kan genomföra en undersökning och utveckla den med nya frågeställningar som går att genomföra. Du kan med stor säkerhet jämföra dina och andras resultat och resonerar då om likheter och skillnader.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om grundämne, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Du känner till delar av kolets kretslopp. Du kan också berätta något om hur vi människor använder metaller.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om grundämne, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Du känner till stora delar av kolets kretslopp. Du kan också berätta om olika saker vi människor använder metaller till.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om grundämne, kemiska föreningar, atomer och molekyler. Du kan förklara kolets kretslopp. Du kan också berätta om många saker vi människor använder metaller till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: