👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Hinduism och buddhism

Skapad 2021-01-10 12:30 i Centralskolan Tierp
Arbete med framförallt religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Religionskunskap
Hinduism och Buddhism

Innehåll

Om religionsundervisningen - syfte

Undervisningen ska belysa vilken roll religioner har i olika samhällen samt hur människors värderingar hänger samman med deras religion och livsåskådning. Eleverna ska utveckla kunskaper om olika religioner. Detta gör att du som elev får en ökad förståelse för att människor är olika, och varför.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Gemensamma genomgångar
 • Gemensam och individuell faktaläsning
 • Titta på filmer/lyssna på berättelser och diskutera innehållet
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar 
 • Arbeta självständigt med att besvara frågor om religionerna
 • Kartlägga/jämföra religionerna i tabellform
 • Göra ett venn-diagram
 • Öva religionsbegrepp  

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- redogöra för heliga platser/rum, levnadsregler och ritualer. 

- jämföra och analysera likheter och skillnader mellan buddhism och hinduism.

- resonera kring dessa religioners livsåskådningar och centrala tankegångar. 

 

Bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetsområdets gång. Det är därför viktigt att du deltar aktivt och visar dina kunskaper hela tiden. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

- ditt engagemang och arbete på lektionerna.

- ett venn-diagram och en tabell

- skriftligt prov (alt. muntligt)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

F
E
D
C
B
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Diskuterar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.