👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LasseMajas Detektivbyrå Sv åk 2

Skapad 2021-01-10 13:27 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Grundskola 2 Bild Svenska
Du kommer du att få bekanta dig med LasseMajas detektivbyrå. Du ska få lyssna på berättelser, spela teater, läsa texter och göra olika uppdrag. Du ska också få skriva en egen deckare.

Innehåll

Under några veckor kommer du att få bekanta dig med Lasse-Majas detektivbyrå. Du ska få lyssna på berättelser, spela teater, läsa texter och göra olika uppdrag. Du ska också få skriva en egen deckarberättelse.

Konkreta mål:

 • Du ska kunna lyssna aktivt och följa med i handlingen när någon annan läser
 • Du ska kunna återberätta och samtala om innehållet
 • Du ska kunna skriva en text kopplat till ämnet, skriva en deckare
 • Du ska kunna läsa texter och svara på läsförståelsefrågor kopplat till dem
 • Du ska kunna spela en roll i en teater

 

Bedömning:

Under vårt arbete med detektivbyrån kommer ni att återberätta texters innehåll samt svara på läsförståelsefrågor och då bedömer jag hur väl du följt med i handlingen. Du kommer skriva en egen deckare och i den bedömer jag att du får med de olika delarna, inledning, handling och avslut. Jag kommer också bedöma att du skriver meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och att du avslutar meningen med punkt.

Undervisning:

Vi kommer att:

-lyssna på böcker om LasseMajas detektivbyrå

-läsa texter; bland annat ett nummer av tidningen "Valleby-Bladet"

-jobba med olika uppdrag, lösa mysterier

-diskutera texterna gemensamt samt i mindre grupper

-skriva en deckare i "book creator"

-sätta upp en teater där du spelar en roll

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3