Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2021-01-10 13:15 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Teknik
Vad är skillnaden mellan en ritning och en skiss? Vi kommer träna på att planera, genomföra och dokumentera mindre konstruktioner som en påse och en propeller. Vi deltar också i en tävling för att återbruka glaslådor som anordnas av SIA glass och Ung företagsamhet. Klassen skickar två tävlingsbidrag som ni väljer ut.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och diskutera tekniska lösningar

 • använda tekniska begrepp

 • planera, genomföra och dokumentera enkla konstruktioner

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • använda tekniska begrepp

 • genomföra enkla konstruktioner

 • pröva och ompröva idéer

 • dokumentera ditt arbete

Jag bedömer det genom att:

 • klassrumsobservationer

 • undersöka dina konstruktioner

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • att läsa texter

 • begrepp som skiss, ritning, innovationer och uppfinningar med hjälp av Widgit Online-bilder

 • att konstruera enkla arbeten

 • att se filmer

 • diskussioner

 • uppgifter i grupp, par och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: