Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhismen 2021

Skapad 2021-01-10 13:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

- Kunna beskriva, förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, uttryck och handlingar i buddhismen

- Kunna resonera om likheter och skillnader mellan buddhismen och kristendomen

- Kunna beskriva samband mellan buddhismen och skeenden i det svenska samhället.

- Kunna resonera kring moraliska frågeställningar i buddhism och kristendom.

 

Undervisningen

Studis filmer om buddhismen kommer att vara basen för kunskapsinhämtandet, varvat med lärargenomgångar och diskussionsövningar. Lektionsinnehållet presenteras ingående i Classroom, där det kommer framgå när och hur gemensamma övningar genomförs.

 

Bedömning

I detta arbetsområde är bedömningen inriktad på fyra förmågor:

1) Förmågan att beskriva och förklara buddhismen. Här läggs det vikt på både bredd och djup, att kunna beskriva buddhismens centrala tankegångar, berättelser, religiösa traditioner och riter (= bredd) och att tolka och förklara dessa (= djup). 

2) Förmågan att jämföra buddhismen med andra religioner (kristendom). Här ska man tänka på att utveckla sina resonemang med förklaringar och exempel.

3) Förmågan att se samband mellan religion och samhälle. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är och hur de stöttas av exempel.

4) Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar. Här bedöms hur utvecklade resonemangen är och i vilken grad etiska modeller används.

 

Kunskaper visas i en skrivuppgift som vi jobbar med på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömning i arbetsområdet Buddhismen

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom buddhismen
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner (buddhism och kristendom).
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Se samband religion-samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: