Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 9 - v. 2-5 jul, krig och muntlig kommunikation

Skapad 2021-01-10 13:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Jul, krig och muntlig färdighet

Innehåll

Arbetsperiod 2 vecka 2-5 - innehåll och bedömning

Under den här perioden arbetar eleverna med:

- att skriva en egen lite längre text om julen utifrån en mall

- att förbereda sig inför ett språkcafé genom att träna på att ställa frågor och också tänka ut egna möjliga svar till frågorna. Träna på att få lite flyt och kunna fraser utantill.

- texter om krig (mestadels andra världskriget i Frankrike), då vi också arbetar med tillhörande glosor och uttryck

- grammatik (se nedan)


a) oregelbundna verb i presens, passé composé, imparfait och imperativ
b) direkt objektspronomen (me, te, le, la, nous, vous, les  -  Ex: Je te regarde, tu me regardes, elle le connaît)
c) frågeord och olika frågekonstruktioner
d) självständiga personliga pronomen (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles)

 

Arbetsmaterial:

¤ Kopierat material från mig

¤ Quizlet.com

¤ Läromedlet Chez nous 4


Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar, språkcafé)

- resultat på skriftliga förhör och prov

Matriser

M2
Matris till jul, krig, muntlig färdighet, grammatik

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Uppsats
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du kan skriva en kort text på enkel och i huvudsak begriplig franska.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan skriva en ganska innehållsrik,och varierad text, men med en del stav- och grammatikfel
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan skriva en innehållsrik och varierad text med stor språklig ackuratess.
Ordförråd - nya ord och uttryck
Du har tagit till dig en hel del av orden och uttrycken som vi jobbat med. Du kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir något så när begripligt.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken och kan använda dem för att forma egna korrekta meningar med gott resultat.
Grammatik - frågor
Du kan frågeorden och du kan använda några frågekonstruktioner på ett godtagbart sätt, dvs du kan frågeorden och kan använda något av frågesätten med viss säkerhet
Du kan frågeorden och du kan använda de olika fråge-konstruktionerna med ganska stor säkerhet.
Du kan frågeorden och du kan använda de olika fråge-konstruktionerna med stor säkerhet.
Grammatik - oregelbundna verb
Du kan betydelsen av verben, du kan infinitivformen, du kan några av formerna i presens, du kan pc-formen till 100%, och det blir nästan rätt för dig vad gäller imparfait och imperativ.
Du kan betydelsen av verben, du kan infinitivformen, du kan alla formerna i presens, du kan pc-formen till 100%, och det blir rätt för dig vad gäller imparfait och imperativ.
Du kan alla verben i alla tempus till 100% i princip. (Att man får hjärnsläpp någon gång är dock OK!)
Grammatik - pronomen
Du kan objektspronomen och självständiga pronomen på ett godtagbart sätt, dvs du kan orden och du kan använda dem med viss säkerhet.
Du kan objektspronomen och självständiga pronomen med ganska stor säkerhet men ibland blir det fel.
Du kan objektspronomen och självständiga pronomen med mycket stor säkerhet.
Uttal och flyt
Du kan läsa högt och prata långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger och samtal kan du säga enkla och korta meningar. Du kan oftast göra dig förstådd gällande enkla situationer.
Du kan läsa högt och prata med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger och samtal kan du säga lite längre meningar och du kan göra dig förstådd i olika situationer.
Du kan läsa högt och prata med flyt med bara några uttalsfel. I dialoger och samtal kan du säga lite längre meningar och du kan göra dig förstådd i flera olika situationer.
Realia
Du kan några fakta om Frankrike under andra världskriget.
Du kan det mesta av det vi jobbat med om Frankrike under andra världskriget
Du kan redogöra ingående för livet i Frankrike under andra världskriget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: