Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige åk 4-5

Skapad 2021-01-10 14:44 i Öregrunds skola Östhammar
Terminsplanering i ämnet geografi.
Grundskola 4 – 6 Geografi
I åk 4 och 5 kommer vi i ämnet geografi fokusera på landet Sverige. Vi kommer att lära oss mer om hur vårt avlånga land ser ut, hur det är indelat i olika landskap, varför det ser ut som det gör m.m.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå på vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan,
 • att kunna förklara hur och varför jordytan förändras,
 • att beskriva namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • att ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka andra människor i världen och miljön,
 • att använda nya begrepp inom ämnet geografi,
 • att använda en karta och även andra källor, för att hitta .tex. städer, hav m.m.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi arbetar med:

 • Sverige
 • Kartan
 • Sveriges landskap
 • Hållbar utveckling

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • titta på olika filmer
 • arbeta i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom geografi,
 • arbeta med olika källor t.ex. iPad för att söka information,
 • forska om ett landskap i varje landsdel

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan beskriva hur jordytan ständigt förändras,
 • använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information,
 • kan sätta ut Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,
 • kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen.
Du kan med säkerhet läge på landskapen.
Sverige - namngeografi
Läge på orter, berg, hav och vatten
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet läge på några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stor säkerhet läge på flera orter, berg, hav och vatten.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Sveriges vatten
Analys av omvärlden med hjälp av kartor och geografiska begrepp tex beskriv skillnader mellan sötvatten, bräckt vatten och saltvatten.
Alla begrepp är med men få fakta, exempel och beskrivningar. Få och korta samband.
Alla begrepp är med. Här finns fler fakta, exempel och beskrivningar. Fler och längre samband.
Alla begrepp är med samt många fakta, exempel och beskrivningar. Många och långa samband.
Miljöval i vardagen
Kunskaper om hur beroende vi är av el och ger förslag på vardagsprioriteringar som bidrar till en hållbar utveckling
 • Ge  4-6
Kan nämna någon energikälla och ge förslag på något miljöval i vardagen.
Kan nämna några energikällor och ge flera förslag på miljöval i vardagen och vad detta kan leda till.
Kan prata om icke förnybara och förnybara källor samt ge flera förslag på miljöval och vad detta kan leda till samt att kunna motivera dessa val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: