Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering för SO läsåret 20/21, årskurs 1

Skapad 2021-01-10 15:29 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I SO läser vi historia, geografi, samhällskunskap och religion.

Innehåll

VT-21

Ungefär vecka 2-7:

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Ungefär vecka 9-13:

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad kan detta ha för orsaker och få för konsekvenser?

Ungefär vecka 15-21:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Ungefär vecka 22-23:

Repetition av SO-undervisningen under läsåret.

 

Centralt innehåll och kunskapskrav som vi arbetar med under årskurs 1 (HT20-VT21)

 

Centralt innehåll som vi arbetar med under årskurs 1:

I undervisningen i de samhällsorienterande ämnena (SO) kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll i årskurs 1:

Att leva tillsammans:

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Att leva i världen:

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Några högtider inom kristendom. 

Att undersöka verkligheten:

Metod för att söka information genom intervju.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 som vi kommer att arbeta med under årskurs 1:

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendomen.

Eleven kan också söka information genom enkla intervjuer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: