Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 3 Askebyskolan

Skapad 2021-01-10 16:06 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Teknik åk 3
Grundskola 3 Teknik
Under vårterminen 2021 kommer årskurs 3 på Askebyskolan att arbeta med ämnet Teknik. Vi kommer att utforska och studera ämnet Teknik genom att repetera kunskaperna som vi redan studerat i årskurs 2 och svara på frågorna: Vad är teknik? Varför behöver vi teknik? Vad finns det för tekniska lösningar? Vad finns det för teknik i ett rum, ett kök, i klassrummet? Vilken teknik möter du på väg till skolan? Därefter kommer vi att studera Ritning/ Skiss och Byggning, samt programmering analog och digitalt.

Innehåll

 Mål att arbeta mot 

 • Lära oss om teknikens arbetssättt.
 • Rita, Skissa och Bygga.
 • Se hur teknik härmar naturen.
 • Programmera. 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar.
 • Vi kommer att programmera först analog med våra kroppar och sedan digitalt med våra datorer.

Vad ska bedömas?

 • Kunna följa en beskrivning/instruktion.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Kunna dokumentera i form av enkla skisser och bilder.
 • Känna till några olika material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Kunna utföra enkel programmering med hjälp av dator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: