Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges natur

Skapad 2021-01-10 15:25 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola 4 Geografi
Vi lär oss om olika typer av natur i Sverige samt var de finns och vad vi får från dem. Vi kommer också att lära oss om hållbarhet - vad som är bra och vad som inte är bra för vår natur.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
- kunna ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.

Förankring i kursplanens syfte

Arbetsområdet syftar till att ge en beskrivning av Sveriges natur och naturresurser.
Utveckla förmågan att:
utveckla och presentera kunskaper om olika naturtyper och naturtillgångar; 
göra jämförelser;
se skillnader och likheter;
presentera resultat med hjälp av geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt/Undervisning

Klassen tittar tillsammans på "Geografens testamente" (UR).

Du kommer att få läsa i Gleerups om olika naturtyper som finns i Sverige - odlingsmark, skog, vatten och berg och utifrån det du läst gör du en tankekarta 

När tankekartan är klar skapar du bilder utifrån den stegvisa instruktion du fått och redovisar det du lärt dig i en presentation.

Bedömning

Hur du visar dina kunskaper i resonemang och i diskussioner.

Innehållet i din presentation.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Presentation: Naturtyper i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Behöver träna mer
Kan till viss del
Säker
Naturresurser, miljö
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss. Du kan förklara och använda orden naturtyp, naturkraft och naturresurs. Du kan berätta om Östersjön och havets miljöproblem.
Landskapstyper
Du känner till att vi har olika naturtyper i Sverige. Du kan skriftligt eller muntligt berätta om Sveriges naturtyper från norr till söder. Du vet vilka naturresurser som finns och vad det har för betydelse för dem som bor där.
Jämförelser
Du kan jämföra olika naturtyper. Du kan förklara var de flesta i Sverige bor.

Ny rubrik

Behöver träna mer
Kan till viss del
Säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: