Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 svenska, grovplanering vt 2021

Skapad 2021-01-10 15:35 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hej! Här hittar du en grovplanering för vt 2021. Tänk på att det här är ett levande dokument och förändringar kan komma att ske under terminens gång. Vänliga hälsningar Catharina

Innehåll

 

Vecka/period

Arbetsområde

Innehåll

Ur Lgr 11

 

 2–10

 

Referat, repetition av olika texttyper och läsförståelsetest

 

 

 

 

 

 

 

”Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021”, informationen är hämtad 2021-01-05 från www.Skolverket.se. ”Skolverket kommer att stödja skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd och i möjligaste mån tillgängliggöra prov som inte är frisläppta och som därmed inte riskerar att ha blivit kända av eleverna.”, informationen är hämtad 2021-01-05 från www.Skolverket.se.

Vi inleder terminen med att arbeta med referat och referatteknik, vi repeterar olika texttyper och vi gör ett läsförståelsetest.

Under terminens gång kommer vi fortlöpande att läsa och reflektera kring Hédi Frieds bok ”Frågor jag fått om Förintelsen”.

 

 

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

11–17

 

Språkhistoria

 

 

 

 

Litteraturhistoria

 

I grupper om 3 personer kommer ni att få i uppgift att förbereda och presentera en viss språkhistorisk period. Redovisningen kommer att ske muntligt.

 

 

Vi bekantar oss med några skönlitterärt betydelsefulla författare från olika tidsepoker och från olika delar av världen.

 

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
 • Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

 

 

18–23

 

Satsdelar

 

Nordiska språk

och nationella

minoritetsspråk

 

Vi lär oss mer om grammatik och satsdelar.

 

Språkbruk i Sverige och Norden. Under arbetets gång kommer du att få lära dig några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan språken. I samband med detta arbetsområde ska alla läsa och redovisa en roman som är skriven av en nordisk författare.

 

Vi kommer även att behandla de nationella minoritetsspråken och deras ställning i vårt samhälle.

 

Utvärdering av terminen.

 

 

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: