Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - tal i decimalform

Skapad 2021-01-10 16:02 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 5 Matematik
Vi ska under fyra veckor arbeta med tal i decimalform.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

Vi ska under fyra veckor arbeta med tal i decimalform. Vi kommer starta arbetet med att gå igenom hur tal i bråkform och tal i decimalform hör ihop. Ni kommer dra nytta av era kunskaper av tal i bråkform när vi nu startar arbetet med tal i decimalform eftersom det finns ett samband. Under arbetets gång kommer ni få lära er hur ni gör för att addera, subtrahera, dividera samt multiplicera tal i decimalform. Detta gäller såväl metoder för huvudräkning samt med uppställning. Ni kommer även använda er av positionssystemet för att förstå siffrors värde. Slutligen kommer ni även få lära er strategier för att avrunda tal i decimalform. 

 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

Vecka 2-5. 

 

 

Syfte: Varför läser vi detta?

Syftet med arbetsrådet är att ni ska se att det finns ett samband mellan tal i bråkform och tal i decimalform. När ni utvecklar era kunskaper kring detta samband kommer detta underlätta arbetet med procent senare under terminen. Syftet är även att fortsätta utveckla er förståelse för matematiska begrepp. Slutligen är även syftet att lära sig olika skriftliga räknemetoder för tal i decimalform. 

 

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

Förstå sambandet mellan bråkform och decimalform 

Skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten kopplade till tal i decimalform 

Siffrors värden

 

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 

Arbetet kommer se ut enligt följande: 

 

förtest - för att kartlägga vad ni känner till om området 

 

genomgångar - där ni får ställa frågor som rör arbetsområdet 

 

exitnotes - görs efter vissa lektioner i ett formativt syfte för att kartlägga förståelsen

 

läxor - det kommer sammanlagt bli 4 läxor som lämnas in på fredagar. Läxornas syfte är att repetera innehållet från veckans lektioner. 

 

eftertest - för att kartlägga vad ni lärt er under arbetsområdet. Resultatet jämförs med förtestet för att göra er medvetna om er egen inlärning. 

 

 

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kopia av Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Skriftliga metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: