Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MIK, Medier- och informationskunskap

Skapad 2021-01-10 16:47 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Medier hör till kunskapsområdet "Information och kommunikation".
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier handlar om information och kommunikation. Tidningar, böcker, TV, film, internet och reklamskyltar är några exempel på medier. Medierna sprider information till oss. Vi behöver därför lära oss att förstå mediers roll i samhället. Idag kan vem som helst med en mobiltelefon eller dator själv uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och producera information som blir tillgänglig för många på en gång. Vi måste därför lära oss att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Alltså vara källkritiska. Att studera detta kallas MIK, medie- och informationskunnighet.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 
 • Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. 

Mål och syfte

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Vad är medier?
 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vad finns det för olika typer av budskap?
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? (Hur fungerar medier i en diktatur?) 
 • Hur påverkas vi av reklam och propaganda? 
 • Vad är en nyhet?  

Centrala begrepp

 • medium/medier
 • kanal
 • opinionsbildning
 • reklam
 • propaganda
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • källkritik

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att: 

 

 

Matriser

Sh
MIK, Medier- och informationskunskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: