Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adjektiv i somaliska modersmål

Skapad 2021-01-10 16:56 i Modersmålsenheten GR Linköping
Adjektiv som fokus, eleverna ska lära sig hur man använder adjektiv i språket på rätt sätt. Målet är att genom att lära sig om adjektiv får man ett rikare språk i skrift och tal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med ett adjektiv som huvudfokus. Adjektiv är en beskrivning på något/någon. Att lära sig adjektiv ger dig ett rikare språk. Ex: lång eller kort, stor eller liten.

Innehåll

              

Lärandemål : 

- Du kommer att lära dig hur man använder adjektiv, adjektivet ger dig en rikare och saklig beskrivning.

-Du kommer att utveckla en förståelse för hur språket berikas med hjälp utav adjektiv. 

-Du kommer att jämföra hur adjektiven används mellan svenska och modersmålet. 

Arbetssätt:

 • Vi kommer att börja med en kortare genomgång utav ämnet.
 • Därefter kommer vi att titta på en film som handlar adjektiv kopplat till somaliska.
 • Slutligen kommer vi diskutera i grupp om adjektiv och hur det beskrivs i filmen. 

Bedömning

- Din förmåga att att känna igen ett adjektiv.

- Kunna använda adjektiv fritt och själv kunna adjektivens olika former

- Kunna jämföra adjektiv och se både likheter och skillnader mellan somaliska och svenska. 

Tidsplan 

Lektion 1

Genomgång

Film

Gruppdiskussion kring hur adjektiv används i filmen.

Lektion 2

Genomgång av olika adjektiv och dess former.

Jobba i par med arbetsblad.

Diskussion kring adjektivets olika former och böjningar. 

Lektion 3

Genomgång med repetition/sammanfattning

Jobba individuellt med att skriva en egen text, med hjälp utav adjektiv på en lista.

Lektion 4

Utvärdering kring arbetssätt

Gå genom den egna texten och översätt den till svenska. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: