Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia & Svenska år 6

Skapad 2021-01-10 17:07 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta tematiskt i historia och svenska. Vi läser om Vasatiden,Stormaktstiden & Frihetstiden.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 Sveriges historia från Vasatid till Frihetstiden åren 1520- 1850.

 Några av de europeiska upptäcktsresorna.

 Vad arkeologiska fynd & historiska källor kan visa.

 Historiska begrepp och vad orden betyder.

 Hur man söker fakta med hjälp av olika källor och jämför dessa. 

 Skriva olika typer av texter med historisk koppling och träna skrivregler och stavning.

 Muntliga presentationer och hur man använder röst och kroppsspråk för att förmedla information.

 Studieteknik vid anteckningar.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Läsa i boken Upptäck Historia och svara på frågor. 

Se på filmer och anteckna.

Lyssna på historiska "poddar" och anteckna i en historiebok. 

Spela upp en historisk person och förbered en muntlig presentation i jag-form. 

Delta i en dramaföreställning om Stormaktstiden och häxbränningen. 

Arbeta i olika häften och sök efter fakta. 

Öva på de begrepp som hör till varje historisk tid. 

Spela kahoot med begreppen. 

Skriva en berättelse med hjälp av historiska begrepp och öva på skrivregler, stavning, struktur och den röda tråden i en berättelse.

Ge och få kompisrespons och redigera efter kompisens tankar. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma ditt arbete:

Hur du deltar i övningar och diskussioner på lektioner.

Hur du lyckas vid begreppsförhören.

Skriftliga prov!

Din berättelse som du skriver om en tid i historien. Hur du använder begrepp, stavning, skiljetecken och berättelsens uppbyggnad och struktur i din text. 

Din muntliga redovisning om en historisk person.

Din historiebok och hur du lyckas sammanfatta den fakta du lär dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: