👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2021-01-10 17:50 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 SO (år 1-3) Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi jobba med kristna högtider och traditioner, levnadsregler, värderingar samt heliga platser och rum inom kristendomen.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi jobba med kristna högtider och traditioner, levnadsregler, värderingar samt heliga platser och rum inom kristendomen. 

 

Tid

Vecka 2-5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Kristendomen

Rubrik 1

Dina kunskaper bedöms utifrån denna matris
 • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
Nivå 1
Behöver träna mer
Nivå 2
Med tvekan godkänt
Nivå 3
Godkänt
Ny nivå
Utmärkt
Aspekt 1
Du visar att du vet vilka de stora högtiderna inom Kristendomen är och varför de firas.
 • Re  E 6
Ny aspekt
Du visar att du känner till Kristendomens heliga rum och platser.
 • Re  E 6
Ny aspekt
Du visar att du känner till Kristendomens ritualer och levnadsregler.
 • Re  E 6
Ny aspekt
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
Ny aspekt
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen.
 • Re  E 6