Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kapitel 6 Vår fantastiska kropp VT - 21

Skapad 2021-01-10 18:26 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F
När man är ung tänker man nog inte så mycket på hur den egna kroppen fungerar, på vilken otroligt komplicerad och sinnrik ”maskin” den är. Målsättningen med kapitlet är att förmedla grundläggande kunskaper om människokroppen och få eleverna att reflektera över vilket ”underverk” den är, samt att de själva, liksom alla andra djur, är resultatet av många miljoner års evolution. Kapitlet börjar med en beskrivning av cellen och hur våra sammanlagt tiotusentals miljarder celler fungerar, samarbetar och bildar vävnader, organ och organsystem. Sedan beskrivs mer i detalj de olika organsystemen, som matspjälknings-, andnings och cirkulationsorganen, samt hur de hela tiden samverkar. I syfte att renodla framställningen handlar kapitel 6 i den här fjärde upplagan uteslutande om hur kroppen normalt fungerar, medan hälsoaspekter och exempel på vanliga sjukdomar har fått ett eget kapitel 8 ”Hälsa och sjukdom”.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

KURSPLANEN

 

Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

• diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan 

• planera och genomföra systematiska undersökningar 

• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska  

  samband i människokroppen. 

 

Centralt innehåll 

 

- Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

- Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

- Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på

naturen och naturvetenskapen.

- Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

- De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

- Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

- Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.Kunskapsmål 

 

HÄR FÅR DU LÄRA DIG 

• att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla 

  organismer 

• hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och 

  organsystem 

• beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar 

• att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens 

  reservdelar 

• fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och 

  möjligheterna att bota sjukdomar 

• att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra exempelvis 

 hur vi och vissa andra djur andas

 

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 

 • Eleverna får genomgångar av cellen, andning, hjärta, blodomlopp, immunförsvar, muskler.

 • Filmer som visar ovanstående begrepp.

 • Diskussioner i mindre grupper samt helklass.

 • Färdighetsträning av begrepp och innehåll.

 • Eleverna genomför laborationer. 

 • Eleverna skriver en laborationsrapport. 

 • Utvärdering sker genom flera mindre läxförhör och modellbyggen

 

Konkretiserade mål:

Du får lära dig:

 

 • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer (6.1)

 • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem (6.1)

 • beskriva hur olika organsystem (matspjälkningsorgan (6.2), andningsorgan (6.3), cirkulationsorgan (6.4), utsöndringsorgan (6.4), immunförsvar (6.5), rörelseorgan (6.6-6.7)

 • nedanstående begrepp: 

  • 6.1: cellandning, cellmembran, cellkärna, celldelning, stamcell, vävnad, organ, organsystem

  • 6.2: matspjälkning, enzym, magsaft, bukspott, galla, tarmludd

  • 6.3: luftrör, lungblåsor, andningscentrum, diafragma, stämband

  • 6.4: blodomlopp, artär, ven och kapillär, lilla och stora kretsloppet, ,blodtryck, muskelpump, blodplasma, hemoglobin

  • 6.5: flimmerhår, immunförsvar, vit blodkropp, lymfa, lymfkörtel, antikropp, vaccination

  • 6.7: skelettmuskel, hjärtmuskel, glatt muskel, böj-och sträckmuskel, sena, muskelfiber, mjölksyraSkriftligt prov V.8 Onsdag 10/2

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: