👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik förr, nu och i framtiden

Skapad 2021-01-10 19:25 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi människor har alltid försökt lösa olika problem som vi stött på i livet, många gånger genom olika tekniska lösningar. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och det verkar som den går snabbare och snabbare hela tiden. Teknik finns överallt runt omkring oss. Men hur påverkas vi egentligen av denna utveckling. Är allt bara positivt eller finns det negativa konsekvenser också?

Innehåll

Innehåll och bedömning:

Teknik förr, nu och i framtiden

 

Vad vi ska arbeta med:

  • Se filmer/Läsa texter m.m. om teknikutveckling och hur teknik har förändrat vardags- och yrkeslivet.
  • Samtala och diskutera frågor om teknikutveckling och hur tekniken påverkar individ, samhälle och miljö. 
  • Fundera kring hur tekniken kommer förändra våra liv framöver. 
  • Använda informationen i diskussioner och texter.

 

Mål efter arbetet:

  • Du ska kunna berätta om enkla tekniska lösningar i vardagen.
  • Du ska kunna resonera kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
  • Du ska kunna resonera kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Bedömning av ditt arbete:

 

  • Hur du visar dina kunskaper om teknikutveckling i diskussioner och texter.
  • Hur väl du utvecklar och motiverar dina resonemang kring teknikens påverkan på individ, samhälle och miljö.