👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bubbla Projektplan ht-20/VT-21

Skapad 2021-01-10 19:58 i 093291 Förskolan Brunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året ht20- Vt21

Innehåll

Projektplan/planering 4 Bubbla h-t20/vt-21

 Syfte:

Att kunna ingå i hållbara relationer och känna respekt för varandra och den värld vi befinner oss i. Barnen på Bubbla ska få förutsättningar skapa hållbara relationer varandra, förskolan, vår natur och närmiljö. Barnen får upptäcka och skapa förbindelser  genom sinnliga undersökningar och estetiska läroprocesser.

Målområde för projektet: Hållbara relationer, estetik och kommunikation.

Metod för arbetet: Vi kommer att arbeta med naturmaterial och närmiljö genom att varje barn får presentera en favorit-plats och ett eller ett par naturföremål från den platsen. Tanken är att vi på så sätt skapar förutsättningar för att varje barn blir delaktig i projektet. Vi gör även familjerna delaktiga genom att de fått i uppdrag att ta bilder och naturmaterial. Föräldrarna får sedan ta del av vårt arbete genom barnens lär-loggar.

 

Hållbara relationer:

Genom att arbeta med närmiljö och naturmaterial vill vi ge barnen förutsättningar för att utveckla ett nyfiket och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö och naturen. genom att använda oss av barnens egna erfarenheter och upplevelser vill vi ge barnen och deras familjer möjlighet att vara delaktiga i vårt projektarbete. Genom projektuppgiften där barnen presenterar sin plats och naturföremål så ges varje barn ett tillfälle att bli extra uppmärksammad och får dela med sig genom att visa detta för övriga barn. 

Språk/Literacy:

Då vi har märkt att det finns ett stort intresse för så väl böcker som brev, texter och bokstäver kommer vi att fokusera mer på skriftspråk i projektet under våren och förstärka detta i våra pedagogiska miljöer. Vi kommer också arbeta med böckerna "titta parken" och "titta skogen" som är två böcker som passar det vi arbetar med och som också är stora favoriter i barngruppen. 

Vi arbetar vidare med att tala mycket om olika verb relaterat till det vi arbetar med under projekttid. Vi pedagoger arbetar medvetet kring att utrycka oss tydligt samt låta barnen möta ett varierat språk i de samtal vi för både under planerad undervisning och fri lek.

Estetiska uttrycksformer: Vi introducerar baren till att använda olika material och tekniker för skapande. Skapade med naturmaterial på olika sätt har varit en viktig del under höst-terminsstatern. Musik, dans och sång är andra återkommande inslag i gruppens projektarbete. 

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla:

Ett varsamt och nyfiket förhållningsätt till natur och närmiljö.

Att utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga: Presentera, diskutera, samtala och berätta.

Att pröva på och lära sig olika använda olika tekniker och material för skapande.

Att lyssna på andra och att samarbeta kring olika projektuppgifter.

Att skapa hållbara relationer till andra barn och vara en del av en grupp.

Pedagogernas frågeställningar (generativ fråga )

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?"

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 2 januari

Dessa punkter gör ni efter er planering är publicerad. De kommer inte vara synliga för vårdnadshavarna.

Använd handledningen för Planering och bedömning som stöd

 

5. Reflektera under era lärloggar allt eftersom ni publicerar dem. 

6. Gör Uppföljning 2 under fliken Analys. Under rubriken i analysen skriver ni Uppföljning 2.               Gör en sammanfattning av vad som hänt under projektet under höstterminen, använd gärna de återkommande didaktiska frågorna. Skriv ner era tankar under fliken Analys.

7. Gör en reflektion tillsammans med barnen kring höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys.

8. Med hjälp av sammanfattningen av terminen, barnens svar och stödfrågorna i handledningen, skriv ner era reflektioner under fliken Analys. Tänk framåt och gör Val 3.

9. Använd Levande läroplan för att se om ni befunnit i er de läroplansområden ni angett. Filtrera era etiketter för att få en ännu tydligare bild. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18