👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering år 8 period 3 Geometri

Skapad 2021-01-10 20:06 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för arbetet med Geometri ser du nedan. En grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 • Cirkelns omkrets och area

 • beräkningar av area och volym av tredimensionella objekt

 • Enheter och enhetsbyten

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objektBegrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Medelpunkt, radie, diameter, pi, omkrets, area, enheter, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension,

 

geometrisk kropp, kub, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsyta, mantelyta, sfär, volym

 

Filmer

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

 

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt matematik Geometri år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar med hjälp av Geometrins begrepp och metoder
kunna lösa problem i flera steg som tex volymberäkning och sedan enhetsomvandling.
kunna lösa komplexare problem med areaberäkningar av tex sammansatta figurer

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
kunna beskriva skillnader och likheter mellan olika geometriska kroppar
Visa förståelse för volymberäkning på tex pyramiden
visa fördjupad förståelse för kroppars begränsningarea i förhållande till formlerna
se sambandet mellan litersystemet och metersystemet

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Kunna beräkna omkrets, area och volym av enklare kroppar med hjälp av formelsamling
kunna beräkna volym av olika kroppar med hjälp av formelsamling
även kunna beräkna cirkelsektorns area med hjälp av formelsamling
Tolkar och hanterar geometriska formler godtagbart t ex volym respektive begränsningsarea av en cylinder och ett rätblock
Kunna omvandla mellan olika enheter kunna hantera spetsiga kroppar

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Förklarar i text eller bild kubik omvandlingar
Kunna förklara sambandet mellan area, höjd och volym
kunna resonera kring sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa.
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.