👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Remonthagen

Skapad 2021-01-10 20:43 i Remonthagens förskola Östersund
Förskola
I den här delen kan du kort beskriva innehållet i planeringen. Längst ner kan du koppla på läroplansmål. Komihåg! Inga namn eller foton på barn får vara med i planeringen.

Innehåll

Rubrik

Syfte: Ex utifrån barnens intresse, synliggöra något i verksamheten, tema osv...            

Mål: Vilken förändring, utveckling, lärande vill vi uppnå?

 

Planering

Vad ska vi göra: 

Hur ska vi göra det: 

Vilka:

När:

Var:

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att (foto, film, ljudupptagning, papper, penna)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Denna del är till analys och reflektion efteråt. Raderas i planeringen)

Reflektion

När: 

Vi reflekterar genom att: ex kan frågeställningar kopieras in i reflektion / vad ser vi i dokumentationen ? 

 

Analys:

Syfte är att förstå vad vi kan förbättra och förändra.

  • Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen/ situationen som kan förklara resultaten?

  •  Vad kan ha påverkat resultat och måluppfyllelse? Ex organisation, organiseringen av undervisningen, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt och förväntningar, sammansättning av barngrupp, yttre miljö

  • Hur vet vi det vi vet?

  • Vad ser vi behov av att fördjupa oss i?

  • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?

(Skolverket.se)