👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering tyska åk 7 Ht-20

Skapad 2021-01-10 20:43 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Planering tyska åk 7 Ht-20

Innehåll

 

                    

                              Planering tyska 

 

V 35

           Mån

Dialogen "Endlich wieder Schule"

Läsa och förstå.

          Ons

 Sid 8-9

Wohin in den Ferien.

Läsa och  förstå

          Fre

Sid 8-9

Wohin in den Ferien. Skriva upp ord som de inte förstår.

 

 

V 36

Arbeta med en egen text om vad de gjort på sitt sommarlov mha de ord

Skriva en egen text mha de texter som vi läst om på sid 8-9

Läxa på ord 

på Wohin in den Ferien 

De jag bestämt.

 

 

V 37

Öva muntligt på det de har skrivit

Skriva stödord på tyska som de får ha till hjälp.

Öva vidare

Muntlig redovisning av deras berättelser om sommarlovet.

 

 

V 38

 

Muntlig redovisning av deras berättelser om sommarlovet.

 

Muntlig redovisning av deras berättelser om sommarlovet.

 

Lära oss pronomen

Ich - mich - mir...

 

 

V 39

 

Lovdag

 

Lära oss pronomen

Ich - mich - mir...

 

Förhör på pronomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mån                              Ons                           Fre

                    

 

V 40

 

Tyska prepositioner

 

Tyska prepositioner

 

Tyska prepositioner

 

 

V 41

 

Tyska prepositioner

 

Tyska prepositioner

 

Förhör på prepositionerna

 

 

V 42

 

Vi arbetar med nya verb i alla tider.

Temaform på verb

 

Vi arbetar med nya verb i alla tider 

Temaform på verb

 

Vi arbetar med  nya verb i alla tider 

Temaform på verb

 

 

V 43

Vi bygger verbtabeller med

1. Hjälpverb
2. Modala   hjälpverb

Vi bygger verbtabeller med

1. Hjälpverb
2. Modala   hjälpverb

Vi bygger verbtabeller med

Svaga verb och vad det är

 

 

V 44

 

LOV

 

LOV

 

LOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mån                           Ons                           Fre

                    

 

V 45

Vi bygger verbtabeller med 

Starka verb

Nu ska vi lära oss alla verb

Nu ska vi lära sig oss alla verb

 

 

V 46

 

Nu ska vi lära oss alla verb

 

Nu ska vi lära oss alla verb

Prov på verb-diagnostiskt
1. Hjälpverb
2. Modala hjälpverb
3. Svaga verb
4. Starka verb

 

 

v 47

Dags att sammanföra pronomen med prepositionerna och verben i meningar i presens

Dags att sammanföra pronomen med prepositionerna och verben i meningar i imperfekt

Prov på alla verb i olika tider. 

 

 

V 48

Nu ska ni själva skriva egna meningar i olika tider

Nu ska ni själva skriva egna meningar i olika tider

Nu ska ni själva skriva egna meningar i olika tider

 

 

V 49