👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 7A1 - ALGEBRA kap.4

Skapad 2021-01-10 22:59 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering Algebra

Innehåll

PLANERING åk 7 - ALGEBRA, kap.4

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Lösa likheter 

 • Lösa ekvationer med fingermetod

 • Lösa ekvationer med balansmetod

 • Skilja mellan ett uttryck och en ekvation

 • Tolka uttryck skrivna med variabler

 • Förenkla algebraiska uttryck

 • Räkna ut uttrycket värde

 • Hitta och beskriva mönster

 • Lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Hur ska vi arbeta?

 • boken (s.104 - 133)

 • extra arbetsblad

 • filmer

 • genomgångar

Tid: v.2 - 6

 

PROV - v.6 (fredag ?)

 

Ni behöver redovisa era uppgifter (kolla genomgångar i boken)

Logga in på din dator och välj Meet på den vanliga lektionstiden.

 

 • VECKA 2 

 

tisdag (lektion1) - film + s.106, 107 + genomgång + facit  

 • Likheter, ekvationer med fingermetod (s.106 + 107)

https://www.youtube.com/watch?v=ptX-HNDM7h8

 

tisdag (lektion 2) -  film + 108, 109 + genomgång + facit

 • Ekvationer - fingermetod (s.108 + 109)

https://www.youtube.com/watch?v=0TEWI9QdMUc&t=13s

 

torsdag - filmer + s.110, 111+ genomgång + facit

 • Variabel, uttryck (s.110 + 111)

https://www.youtube.com/watch?v=Y0uKt3yULeE

https://www.youtube.com/watch?v=lRcmYynGW5w

 • Teckna algebraiska uttryck (s.110 + 111)

https://www.youtube.com/watch?v=VvJDIcF92wQ

 

fredag - film + s.112 + genomgång + facit + DUGGA

 • Förenkla algebraiska uttryck (s.112)

https://www.youtube.com/watch?v=2mxD4axanSY  

 

Extra arbetsblad med facit:

 

Läxa v.2

Fortsätt arbeta med boken eller extra arbetsblad

 

Dugga/Test - v.2 fredag

(s.106 - 112)

 

Vid frågor skapa och dela ett dokument med mig på DRIVE som heter “MATEMATIK - ALGEBRA + ditt namn” eller kontakta mig genom mail: malgorzata.grabowska@alingsas.se • VECKA 3

tisdag (2 lektioner) 

 • Förenkla algebraiska uttryck (s.112)

https://www.youtube.com/watch?v=2mxD4axanSY  

 • Ekvationer - balansmetod och prövning (s.107-109)

https://www.youtube.com/watch?v=dfhQuMnUBpo

https://www.youtube.com/watch?v=UnnKkyOr57Q

 

torsdag -  film + 113, 114 + genomgång + facit

 • Problemlösningar med hjälp av ekvationer (balansmetod)

https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA&t=376s

https://www.youtube.com/watch?v=BKgN3W-HyFU

https://www.youtube.com/watch?v=FEa4p3FvcGY 

 • DUGGA/test 

 

fredag - problemlösningar forts. + diagnos + extra arbetsbladLäxa v.3 Fortsätt me 1-2 sidor från boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9