Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forrest Gump 8BC vt2021

Skapad 2021-01-11 09:30 i Domnarvets skola Borlänge
Eleverna ska titta på Forrest Gump och besvara frågor om filmen, både skriftligt och muntligt. Texterna - som är ganska korta - kommer att bearbetas en del. En av dessa texter kommer varje elev att få kamratrespons på, samt tid att bearbeta. I dessa korta texter kommer eleverna att skriva om USA, samt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 8 Engelska
During 5 weeks you are going to watch the movie Forrest Gump. You will interact and discuss the movie orally, as well as in written. You will also learn about and show your knowledge about the USA.

Innehåll

Goals

 • to develop the ability and necessary strategies to watch and listen to an English movie
 • to develop the ability to orally and in writing, discuss something that you have seen and heard

 • to motivate your thoughts and ideas by giving examples of facts and what happen in the movie

 • to be active in the conversation and help to keep the conversation going (= improve your interaction)

 • to use different strategies to solve linguistic difficulties while speaking and writing (e.g. explain a word or a phrase you don't know)

Way of working 

 • You are going to watch a movie – Forrest Gump.

 • You will have several occasions during class when you discuss the movie with one, or some class mates.

 • You will also write about two topics from the movie - the main character, Forrest Gump, and intelligence. You will get questions to support your discussion.

 • You will talk and write about the plot, the characters, the environment, different scenes, messages, historical and political events, etc.

 • You will give response (stars and wishes) to one class mate's text (Examination).

 • You will revise your Examination text, using the response you have received.

Time schedule

w.50  

 • Introduction: Mind-map: Historical references in Forrest Gump + Facts: Historical references in Forrest Gump search for facts and present /take notes/present again ...

w.2  Lesson 1-2

 • Watch the movie (0min-30min)
 • Shortwriting 1: Forrest Gump 
 • Watch the Movie (30min-50min)
 • Discuss intelligence.

w.3 - Lesson 1-2

 • Shortwriting 2: Intelligence 
 • Watch the Movie (50min-1h10min
 • Shortwriting 2: Intelligence 
 • Watch the Movie (1h10min-1h40min)
 • 10 min discussion: Who is your favourite character: Jenny, Lieutenant Dan, Forrest's mother or Forrest? Why? Compare her/him to yourself - both similarities and differences. Give examples of what the character says or does!

w.4 - Lesson 1-2

 • Questions to discuss after 1h 40min 
 • Watch the movie (1h40min-2h17min)

After watching the movie: Events to discuss orally in class 

w. 5 - Lesson 1-2

 • Preparing Examination: Writing: Write the life story of a character (See Uppgifter)
 • Writing the Examination: Write the life story of a character 

w. 6 

 • Finsih writing the Examination: Write the life story of a character 
 • Giving response to one class mate's Examination: Write the life story of a character 
 • Start revising the Examination: Write the life story of a character 
 • Revising the Examination: Write the life story of a character 

 

Examinations + Grading

 1. Writing: Shortwriting 1 and Shortwriting 2
 2. Writing: Write the life story of a character
 3. Revising: Write the life story of a character
 4. Speaking: Your ability to speak English and interact during the oral discussions in class

Uppgifter

 • Mind-map: Historical references in Forrest Gump

 • Facts: Historical references in Forrest Gump

 • Shortwriting 2: What is a HERO?

 • Shortwriting 1: Describe Forrest Gump

 • Questions to discuss after watching 1h 40 min

 • Examination: The life story of ...

 • After watching the film: Oral discussion events

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Betygsmatris Engelska: Forrest Gump

F
E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Bedöms ev. utifrån diskussioner på lektioner.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: