Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska begrepp/ geometriska former

Skapad 2021-01-11 09:33 i Hagåkers förskola Mölndals Stad
Förskola
Undersöka och arbeta med geometriska former

Innehåll

Undervisning: Geometriska former 

 

VarförHur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Matematik är en del av vårt fokusområde under kommande kvartal. Vi arbetar även med matematik i Läslyftet och ska genomföra, utvärdera och utveckla en matematisk aktivitet för att gynna vårt kollegiala lärande i personalen samt för att genomföra undervisning och möjliggöra lärande i barngruppen. 

Målet med denna aktivitet är att barnen ska undersöka, väcka nyfikenhet och öka förståelse för matematiska begrepp. 

 

Vad: (undervisning) Vad undervisar vi om?

Vi kommer att arbeta med de matematiska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. 


Hur? (Metod) Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

En sammansatt barngrupp (fyra barn) som vi i arbetslaget kommit fram till ska ta del av undervisningen under tre olika tillfällen där vi undersöker matematiska former på olika sätt (till att börja med). Temafiguren Sixten (samt Nasse) kommer introduceras och användas vid undervisningstillfällena. 

1. Vid första tillfället introduceras barngruppen för Nasses väska som vi även kommer använda framöver vid undervisningsituationer som utgår ifrån temaboken. I väskan finns Nasse, ett brev från honom samt boken ”Nasse hittar en stol” och en utklippt bild på Sixten som återfinns på en av sidorna i boken. I brevet får barnen veta att Sixten är bra på matematik och vill undersöka olika geometriska former tillsammans med barnen. I väskan finns även en cirkel, en triangel, en rektangel och en kvadrat. På golvet i rummet där undervisningen sker finns dessa former tejpade på golvet och Sixten visar och namnger formerna i väskan och lägger dem i motsvarande form på golvet. Han bjuder in barnen till dansstopp där de tillsammans med Sixten och t.ex. cirkeln ska ställa sig i cirkeln. 

2. Vid andra undervisningstillfället utvecklar vi aktiviteten. Barnen får som vid tillfälle 1 ”träffa” Sixten och Nasse som har med sig resväska med utklippta matematiska former i. Tillsammans får barnen samtala, utforska och undersöka dessa. Därefter så får de hjälpa till att placera ut den form som passar i motsvarande form som är upptejpad på golvet. Under aktiviteten vill vi skapa möjlighet för igenkänning och utökad begreppsförståelse.

3. Vid tredje tillfället utvecklar vi aktiviteten ytterligare och arbetar med variationsteorin (= att barnen får möjlighet att utveckla förståelse för begrepp med hjälp av olika former. Exempelvis att en tallrik också har samma form som en cirkel och inte bara den utklippta formen som vi presenterade vid tillfälle 1 och 2. ). Barnen presenteras därefter för olika föremål som är igenkänningsbara från barnens vardag: en bok (motsvarar kvadrat), en tallrik (cirkel), en tvättsvamp (en rektangel) och en triangel (en kloss). 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar med hjälp av iPad och fotograferar under aktivitetens gång. Efter de tre tillfällena skrivs en dokumentation för grupper samt lärloggar för de deltagande barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: