👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, 9C vt 21, Eviga kretsloppets religoner, Sofia skola

Skapad 2021-01-11 09:35 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Hinduer och buddhister tror på reinkarnation, återfödelse. Det är människans återfödelse till livet på jorden i ett evigt kretslopp som kallas för samsara. Hinduerna själva kallar sin religion för "Den eviga lagen" och är den äldsta av de 5 världsreligionerna. Vad är skillnaderna mellan de bägge? Hur ser framtiden ut?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

2-5

Hinduismens början, skrifter och lära

Vi kommer att gå igenom: sid 210-227

-         Hinduismens historia (floden Indus betydelse, berättelsen om Svetateku)

-         Hinduismens skrifter dvs. de fyra Vedaböckerna samt Upanishaderna, Bhagavadgita och Ramayana

-     Skriftligt delprov s 2110-227 torsdag v 5

 

Hinduismens olika inriktningar samt vardag & högtid

Vi kommer att gå igenom: sid 228-239

     -          Olika inriktningar inom hinduismen 

-         Hur det är att leva som hindu

-         Högtider: Yugadi-Navaratri-Diwali-Holi

-         Riter (Giftermål – begravning )

-         Kvinna och man i hinduismen dvs skillnader för-/nackdelar

     -     Skriftligt delprov s 228-239 torsdag v 8 

 

9 Sportlov

 

10-13

 

Buddhismen - Buddha

Vi kommer att gå igenom: sid 240-246

-         Legenden om Buddha

-         Buddhas liv från födelse till död

-         Kung Ashokas betydelse för buddhismen

 

 Buddhismens skrifter och lära

Vi kommer att gå igenom: sid 247-254

-         Tripitaka

-         Dhammapada

-         Samsara

-         Karma

-         Gyllene medelvägen

-         Den åttafaldiga vägen

-         Nirvana

-         De fyra sanningarna

-         Munklivet

-         Människan, världen och Gud enligt Buddha

     -      Skriftligt delprov torsdag v 13 s 240-254

 

15-18

 

Riktningar samt vardag & högtid!

Vi kommer att gå igenom: sid 255-265

-         Theravada

-         Mahayana

-         Tibetansk buddhism

-         De fem moralreglerna

-         Meditation

-         Puja

-         Tideräkning

-         Vesak

-         Gunia

-         Ljusfesten

-         Stupa

-         Tillflyktsformeln/trosbekännelsen

-         Födelse/giftermål/död

-         Relationen mellan Kvinna/man

-      Skriftligt delprov torsdag v 18

 

  V 19-22 

  Slutprov s 263-315 torsdag v 20

  Skillnader och likheter inom Hinduismen och Buddhismen

  Arbeta med inlämningsuppgift: Nya religiösa rörelser

   V 19 Torsdag Kristihimmelsfärd, ledigt

 

Syfte

Förstå hur religionen kommit till samt skrifternas syfte och lärans innehåll.

Hur ska vi arbeta?

 

Vi ska använda genomgångar, filmer, böcker, arbetsblad och anteckningar, grupparbete samt källor på nätet.

Hur det ska bedömas?

Detta görs via inlämningsuppgift skriftlig och muntlig redovisning, prov, engagemang under lektioner. 

Vad är det som bedöms?

De kunskaper som visas med en inlämningsuppgift, den muntliga och skriftliga redovisningen samt en Powerpoint, proven och aktiviteter på lektionerna mot kunskapskraven.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9