Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 Berättande text

Skapad 2021-01-11 09:57 i Victoriaskolan Grundskolor
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Tredje området i Klara Svenskan är berättande texter. Vi lär oss vad som särskiljer olika typer av berättande texter såsom myter, fabler och fantasy och tränar på att skriva egna.

Innehåll

Tala

Jag kan:

 • känna igen en:
  Fabel
  Myt 
  Fantasy
 • förmedla textens handling och budskap.

Skriva

Jag kan:

 • skriva en fantasyberättelse med:
  en portal,
  två världar och
  magiskt inslag.
 • skriva miljö; och personbeskrivningar
 • skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning
 • skriva dialoger med tastreck och varierande sägeverb. 

Läsa

Jag kan:

 • urskilja den berättande textens struktur
 • känna igen en myt 
 • resonera om textens budskap
 • göra inferenser
 • sammanfatta textens huvuddrag

 

Tungvrickare

 

Uppgifter

 • Kamratrespons fantasy

 • Fabler

 • Fabel

 • Fabler

 • Berättelseansikte

 • Mytvalsblanketter

 • Fantasyberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: