👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-01-11 10:00 i Heby skola F-6 Heby
Du ska få en inblick i hur livet var förr i jämförelse med hur det är nu. Vi ska prata om skolan och vår hemorts historia.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer möta livet för 100 år sedan. Vi kommer prata om skolan, livet förr och jämföra med hur det ser ut för dig, i nutid.

Innehåll

 

1. Konkretiserade mål:

Inom det här arbetsområdet kommer målet vara att:

 • du ska känna till hur skolan fungerade förr
 • kunna berätta om några skillnader mellan nu och förr

 

2. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • att aktivt deltaga i samtal och diskussioner i ämnet
 • att muntligt berätta hur livet såg ut förr
 • göra jämförelse mellan din skoldag och en skoldag förr

3. Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa texter och samtala kring bilder
 • prata om ord och begrepp som rör ämnet
 • diskutera film och skönlitteratur
 • genomföra vissa praktiska moment kopplat till hur skolan var förr

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1