👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, väder och tid!

Skapad 2021-01-11 10:05 i Svanberga skola Norrtälje
Vad är en karta? Hur fungerar en karta? Vad finns det för kartor? Vad betyder färgerna på en vanlig karta i en Atlas. Hur hänger kartor, väder och tid ihop? Det finns många spännande frågor som vi kommer att arbetat med under det här temat.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Hur fungerar en karta? Vad finns det för kartor? Vad betyder färgerna på en vanlig karta i en Atlas. Hur hänger kartor, väder och tid ihop? Det finns många spännande frågor som vi kommer att arbetat med under det här temat.

Innehåll

Tid: V. 8-12

Förmågor

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara och jämföra olika kartor.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, ställa frågor och återberätta eller skriva vad du har lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya begrepp som rör kartkunskap.
 • Du utvecklar din procedurförmåga genom att läsa och söka efter fakta om olika kartor.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen om ditt och en kamrats lärande.

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med olika sorters kartor.

Vi kommer att läsa kartor och göra egna kartor.

Vi kommer att lära oss olika kartsymboler

Vi kommer att titta på världsdelar och världshav.

Vi kommer att titta på hur vädret kan vara olika i olika delar av världen.

Du kommer att få utveckla din förmåga att

 • att reflektera över likheter och olikheter utifrån kartor.
 • söka och använda information.
 • kommunicera vad du lärt dig i ord och bild.

Detta gör vi genom att

 • titta på och jämföra olika sorters kartor 
 • rita egna kartor bl.a. en skolgårdskarta
 • använda oss av väderstrecken och några kartsymboler

Du kommer att bedömas utifrån:

 • ditt arbete med att jämföra olika sorters kartor.
 • rita egna kartor.
 • hur du förstår kartans olika symboler och väderstreck

Undervisning:

Vi tittar på och upptäcker likheter och skillnader på olika kartor 

Vi tränar på att hitta väderstrecken ute/inne 

Vi ritar egna kartor

 

Uppgifter

 • Världshav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Kartor

Behöver träna mer.
Uppnår målen.
Ny nivå
Mål
Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden genom att använda och jämföra olika kartor och jordglob.
 • SO   3
Jag vet hur stora kartan fungerar.
Jag vet hur stora kartan och jordgloben fungerar.
Jag vet hur stora kartan och jordgloben fungerar och kan göra jämförelser.
Mål
Jag känner till de fyra väderstrecken.
Jag kan ett väderstreck och kan peka ut det.
Jag kan två väderstreck och kan peka ut dem.
Jag kan alla fyra väderstreck och kan peka ut dem.
Mål
Jag känner till några namn på världsdelar och världshav.
Jag känner till någon världsdel och något världshav.
Jag vet vad några världsdelar och hav heter och kan peka ut dem.
Jag vet namnet på flera världsdelar och hav och kan peka ut dem på kartan.