👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Hata Horan - Johanna Nilsson Vt 22 åk 8

Skapad 2021-01-11 10:14 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att läsa en bok tillsammans som heter GILLA HATA HORAN av Johanna Nilsson. Under läsningen kommer vi diskutera boken och efter läsningen kommer du få göra en enskild skrivuppgift om boken.

Innehåll

Läsning

Vi kommer tillsammans att läsa boken GILLA HATA HORAN av Johanna Nilsson. Efter varje läsning kommer ni att få diskutera bokens innehåll. Efter läsningen kommer du enskilt få skriva en fördjupande uppgift om bokens innehåll, budskap, språk, koppling till författare och omvärld.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Undervisningens innehåll

Vad?

  • Du ska kunna se språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, miljö- och personbeskrivningar. 
  • Du ska kunna urskilja bokens tema, motiv, budskap, syfte, avsändare och sammanhang samt formulera och kommunicera detta i tal och skrift.
  • Du ska kunna anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang - dvs boksamtalet. 

Hur?

Vi läser boken tillsammans under lektionstid (jag högläser en hel del för er eller så högläser ni för varandra i smågrupper). Därefter diskuterar ni bokens innehåll tillsammans. Efter läsningen jobbar du enskilt med boken i en skrivuppgift.

Detta kommer att bedömas...

- din delaktighet i boksamtalen.

-din skriftliga uppgift om boken.

Matriser

Sv
Läsförståelse och boksamtal

F- nivå
E- nivå
C- nivå
A- nivå
Läsförståelse
sammanfatta
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling, personer och miljö.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklande sammanfattningar av bokens handling, personer och miljö.
Du läser boken och visar en mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar.
Läsförståelse
budskap och tolkningar
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Du visar god läsförståelse genom att du gör utvecklande tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Du visar mycket god läsförståelse genom att du gör välutvecklade tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Läsförståelse
koppling till upphovsman och historiska och kulturella sammanhang.
Du visar att du kan se enkla samband mellan författaren och boken och mellan bokens innehåll och den tid den har skrivits i.
Du visar att du kan se utvecklade samband mellan författaren och boken och mellan bokens innehåll och den tid den har skrivits i.
Du visar att du kan se välutvecklade samband mellan författaren och boken och mellan bokens innehåll och den tid den har skrivits i.
Boksamtal
delaktighet
Du deltar i diskussionerna och ställer enkla och relevanta frågor, men för inte samtalet framåt.
Du deltar i diskussionerna och framför utvecklande åsikter som för samtalet framåt.
Du deltar i diskussionerna och ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalet framåt och breddar/fördjupar diskussionen.
Boksamtal
kommunikation
Du redovisar händelser (sammanfattar bokens innehåll) och några egna tankar framgår.
Du gör enkla analyser av det du läst och du förmedlar upplevelser och reflektioner på ett självständigt sätt.
Du gör djupare analyser av det du läst genom att du tolkar, värderar, gör jämförelser och relaterar det du läst till egna tankar och erfarenheter.