👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation 2021

Skapad 2021-01-11 10:35 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Rödbetans arbete med språk och kommunikation 2021

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: språk och kommunikation

Tidsperiod: januari-februari

Förskolans namn:kålhagen

Grupp:Rödbetan

Barnens ålder:3-5år

År och datum: 2021-01-11

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Skapa en nyfikenhet och lust kring språket och kommunikation. Boksamtal, bokstäver, berättelser, lägga fokus på samtalet med barnen hur man samtalar och ger utrymme för varandra, hur man lyssnar på varandra. 

Boksamtal där vi tittar efter ord som är svåra att förstå. 
lunchsamtal kring bilder ur temaboken för att träna på samtal 

Gå till språkbiblioteket och välja bok till bokläsningen. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se nedan Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- hur man håller en dialog/samtal levande

- intresse för skriftspråket, bokstäver.

- öka ordförrådet genom boksamtal och annan kommunikation. 

- Känna igen bokstäver 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-vi har tittat på observationer från barngruppen kring olika behov och tidigare dokumentationer. Tras finns också i vårt underlag. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom samtal, dokumentation på avdelningen och unikum. Planeringen upprättad av: Linnea, Karolina, Susanne

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18