👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6B

Skapad 2021-01-11 10:54 i Långareds skola Alingsås
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med boken favoritmatematik 6B under vårterminen 2021

Innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån boken favoritmatematik 6B

Vi kommer att gå igenom:

 • Decimalform
  • Omvandling från bråk
  • Avrundningar
  • Beräkningar
  • Multiplikation med decimaltal
  • Division med decimaltal
 • Procent
  • Sambandet mellan hundradel och procent
  • Hur man räknar ut procent 
 • Tid/Hastighet
  • Tidsenheter
  • Omvandling av tidsenheter
  • Tidsintervall 
  • Hastigheter
 • Repetition
  • Negativa tal
  • Decimalform
  • Bråkform
  • Procent
  • Algebraiska uttryck
  • Ekvationer
  • Mätning
  • Geometriska begrepp
  • Volym
  • Statistik och sannolikhetslära
  • Koordinatsystem
  • Problemlösning och programmering. 
 

v.2

Kap 1 Från bråk till Decimaltal

s.6-9

Mål:

Att kunna placera tal i decimalform på tallinjen

Att storleksordna tal i decimalform

Att uttrycka kunskap om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform och bråkform.

Kap 2 Avrunda decimaltal

s.10-13

Mål:

Att avrunda tal i decimalform

Att använda "ungefär lika med"-tecknet korrekt

Kap 3 Vardagliga beräkningar med decimaltal

s.14-17

Mål:

Att använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.

Att välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

V.3

Kap 4 

Addition och subtraktion med decimaltal, uppställning.

s.18-21

Mål:

Att använda skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform.

Att förstå frågan i en textuppgift

Att använda olika strategier

Att avgöra om ett svar är rimligt

Att lösa problem själv eller i grupp


Kap 5 Multiplikation med decimaltal, uppställning

s.22-25


Kap 6 Multiplikation med decimaltal och tal som slutar på noll.

s.26-29

Mål:

Att utföra multiplikaiton med tal i decimalform och 10,100 och 1000.

V.4

Kap 7 Multiplikation med två decimaler

s.30-33

Mål:

Att använda skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar vid multiplikation med två tal i decimalform. 

Kap 8 

“Vi övar” 

s.34-37

Kap 9 Division med decimaltal, huvudräkning

s.38-41

V.5

Kap 11 Division med decimaltal, uppställning.

s.46-49

Kap 12 

“Vi övar”

s.50-53

Kap 13 

Vad har jag lärt mig? 

s.54-57

V.6

Repetera (Kom ikapp)

Rätta i boken

Mål:

Du ska vara förberedd på provet.

Prov på fredag.

SPORTLOV

V.8

Kap 14

Hundradelar är procent

s.58-61

Mål:

Att kunna växla mellan procentform, decimalform och bråkform.

Att använda fungerande metod för att räkna procent genom att förkorta bråk.

Att visa kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i bråkform, decimalform och procentform.

Kap 15 

Räkna procent

s.62-65

Mål:

Att använda fungerande metoder för att kunna räkna bråk genom att förlänga bråk.

Kap 16 

Vi övar 

s.66-69

V.9

Kap 17

Räkna med procent med räknare. 

s.70-73

Mål:

Att använda räknare vid beräkningar av procent.

 

Kap 18 Hur du räknar ut en procent. 

s.74-77

Mål:

Att visa och använda centrala metoder för beräkningar av procent som del av helhet, del av antal och del av värde.

Att utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer.

Att förstå frågan i en textuppgift.

Att använda olika strategier.

Att avgöra om ett svar är rimligt.

Att lösa problem själv eller i grupp.

 

 

Kap 19 Hur du räknar ut procent. 

s.78-81

V.10

Kap 20

Prisförändring. 

s.82-85

Mål:

Att använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med procent vid prisförändringar

Att välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Att reflektera och bedöma resultatets rimlighet.

Att avrunda helt tal i vardagsstituationer t. ex till hela kronor.

 

Kap 21

Vi övar

s.86-89

 

Kap 22 

Favoritsidor

s.90-93

V.11

Kap 23

s.94-97

Kom ikapp

Rätta

Prov fredag. 

V.12

Kap 24

Tid

s.98-101

Mål:

Att hantera enhetsbyten inom storheten tid.

Att jämföra och storleksordna tidsenheter.

Att ange klockslag digitalt.

 

Kap 25 Tidsenheter

s.102-105

Mål:

 

Kap 26 Omvandla tidsenheter. 

s.106-109

V.13

Kap 27 Räkna ut tidsintervall

s.110-113

Mål:

Att mäta tid och bestämma tidsintervall som uttrycks analogt eller digitalt.

 

Kap 28 Vi övar 

s.114-117

 

Kap 29 Tidszoner

s.118-121

Mål:

Att förstå och använda begreppet tidszon

Att mäta tid och bestämma tidsskillnader mellan tidszoner.

PÅSKLOV

V.15

Kap 30 Hastigheter

s.122-125

Mål:

Att hantera samband mellan enheter och enhetsbyten inom t. ex. längd, tid eller hastighet.

Att känna till och använda begreppet hastighet.

 

Kap 31 Favoritsidor

s.126-129

 

Kap 32 

Vi övar

s.130-133

V.16

Kap 33

Vad har jag lärt mig? 

s.134-137


Kom ikapp 


Prov fredag. 

V.17

Kap 34

Vi repeterar negativa tal

s.138-141


Kap 35 

Vi repeterar decimaltal

s.142-145


Kap 36 

Vi repeterar bråk

s.146-149

V.18

Kap 37

Vi repeterar procent 

s.150-153


Kap 38

Vi repeterar algebraiska uttryck

s.154-157


Kap 39 

Vi repeterar ekvationer

s.158-161

V.19

Kap 40

Vi repeterar mätning

s.162-165

Kap 41 Vi repeterar geometriska begrepp, omkrets och area med och utan digitala verktyg. 

s.166-169


Kap 42 Vi repeterar Volym 

s.170-173

V.20

Kap 43 Vi repeterar tabeller och diagram, med och utan digitalt verktyg.

s.174-177


Kap 44 Vi repeterar statistik och sannolikhet.

s.178-181

Kap 45 vi repeterar koordinatsystem 

s.182-185

V.21

Kap 46 Vi repeterar problemlösning och programmering.

s.186-189


Hinderbana

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Favoritmatematik 6b Växjö Montessoriskola

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN I...

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Jag kan tolka enkla muntliga och skriftliga uppgifter och löser dem.
 • Ma
 • Ma  A 6
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Problemlösning
Jag undersöker, provar och beskriver mitt arbete med hjälp av matematikens uttrycksformer. Jag kan tolka resultat, dra slutsatser och bedöma rimlighet i ett resultat.
Behöver hjälp med att lösa problem t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metod, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet) Behöver hjälp med att reflektera över svarets/lösningens rimlighet. (t.ex. resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet. Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. jämföra svaret i förhållande till uppgiften)
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod. Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar kring vad som är rimligt.
Problemlösning
Tolkar och löser problem: Decimaltal i de fyra räknesätten.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med procent.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem: Tidsintervaller och tidsomvandlingar
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Begrepp
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp med decimaltal( t.ex. tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken med mera.) och procent och samband den emellan. EX: 0,25 = 25%
Ej godtagbara kunskaper
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Ny aspekt
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp med tid och olika talsystem.
Ej godtagbara kunskaper
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Metoder
Jag anpassar, väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg. De fyra räknesätten med decimaltal.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
Använder huvudräkning och skriftliga metoder i procenträkning.
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
Använder huvudräkning och skriftliga metoder i beräkning av tidsintervall och omvandling av tid.
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att förklara hur och varför du väljer en viss metod att lösa uppgifter. decimaltal procent tid
Ställer eller besvarar ej frågor i ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Kan med stöd motivera resonemang om sina lösningar och om svarets rimlighet.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för utvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för välutvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Ger flera förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation) decimaltal procent tid olika talsystem
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Skriver svar utan att kontrollera så att uppgiften stämmer.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Förklarar lite om uppgiften skriftligt och/eller muntligt.
Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara det mesta om uppgiften skriftligt och muntligt.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara allt om uppgiften muntligt och skriftligt