👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frisör 3: Kundpass

Skapad 2021-01-11 11:13 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
Vi ska fördjupa våra kunskaper i kundhantering och hantverkstekniker. Alltså bli proffsiga på att ta emot kunder i salongen!

Innehåll

Syfte:

Kundpassen är en viktig del i utbildningen. Den tillsammans med APL är så lik hur verkligheten kommer att se ut efter

utbildningen när du kommer jobba som frisör!

Där får vi även chansen att verkligen testa olika tekniker och utveckla oss i att ta emot kunder. 

 

v3 Tisdag 12.15 - 17.00


Projekt Färg & Form

Genomgång: Hur man gör allergitest, Repetition Loreal, Marknadsföring 


Uppgift: Digitala tekniker

v4 Tisdag


Genomgång: Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, försäljning och service, till exempel vid kundsamtal


Lämna in: Digitala Tekniker Uppgift  

v5 Tisdag


RÖD DAG

v6 Kundpass

Träna på: Färga helfärg

Göra behandlingsbeskrivning med kostnadsberäkningv7

Test: Helfärg på kund

 v9 Kundpass

Genomgång:

Strukturförändrande behandlingar korta hår


Träna på: rulla korta hår, teorin


OBS! Lärlingar kommer in, test kundpass på skolan

v10 Kundpass


Träna på: rulla korta hår, teorin

v11


Test: Strukturförändrande behandlingar korta hår


v12 Kundpass


Projekt Klipptekniker

Genomgång: Varierade klipptekniker


Träna på: Varierade klipptekniker


v13 Kundpass


Träna på: Varierade klipptekniker

 

v15 Kundpass


Projekt Uppsättning & Färg

v16 Kundpass


Test: Varierade klipptekniker


OBS! Lärlingar kommer in, test kundpass på skolan

v17 Kundpass


Projekt Uppsättning & Färg

v18


INGEN FRISÖR 3

v19


INGEN FRISÖR 3

v20

Examination Projekt Uppsättning & Färg

v21 Kundpass


Test: Kundhantering


OBS! Lärlingar kommer in, test kundpass på skolan

v22


Resurspass / Omprovsdag

v23


Avslut kursen / Slutbetyg / Resurspass

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift

 • Bedömningsuppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
  Hav
 • Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
  Hav
 • Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
  Hav
 • Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
  Hav
 • Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
  Hav
 • Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
  Hav
 • Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
  Hav
 • Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
  Hav
 • Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.
  Hav
 • Centralt innehåll
 • Varierade dam- och herrklipptekniker, designtekniker samt färg- och strukturförändrade tekniker vid kundbehandlingar med fokus på kvalitet. I samband med det behandlas produkter och material från olika leverantörer.
  Hav  -
 • Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material.
  Hav  -
 • Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idé, process och resultat.
  Hav  -
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
  Hav  -
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
  Hav  -
 • Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
  Hav  -
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
  Hav  -
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. I samband med det behandlas kassasystem och hantering av olika betalningsmedel.
  Hav  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  A
 • Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  C
 • Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  E
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar.
  Hav  A
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.
  Hav  C
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.
  Hav  E
 • Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  C
 • Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
  Hav  E
 • Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.
  Hav  A
 • Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.
  Hav  C
 • Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
  Hav  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  E

Matriser

Hav
Frisör 3 Kundpass

E
C
A
Hantverkstekniker
Planering och organisering
Du ta emot kunder och i samråd med läraren gör en enkel planering av ditt arbete. Du organiserar och genomföra ditt arbete med viss säkerhet. Du väljer i samråd med din lärare vilka material och arbetsmetoder du ska använda dig av för att nå den tänkta frisyren.
Du tar emot kunder och efter samråd med läraren gör en enkel planering av ditt arbete. Du organisera och genomföra ditt arbete med viss säkerhet. Du kan efter samråd med din lärare ge välgrundade förslag på vilket material och arbetsmetod du ska använda dig av för att nå den tänkta frisyren.
Du tar emot kunder och efter samråd med läraren gör en genomarbetad planering av ditt arbete. Du organiserar och genomföra ditt arbete med säkerhet. Du kan efter samråd med din lärare ge välgrundade förslag på vilket material och arbetsmetod du ska använda dig av för att nå den tänkta frisyren eller arbetsmomentet.
Hantverkstekniker
Hantverket
Du använder tekniker och metoder för att uppnå frisyrer med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar du verktyg och maskiner med visst handlag.
Du använder tekniker och metoder för att uppnå frisyrer med en teknisk och estetisk kvalitet som väl passar in i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar du verktyg och maskiner med gott handlag.
Du använder tekniker och metoder för att uppnå frisyrer som uppfyller höga krav och med en teknisk och estetisk kvalitet som väl passar in i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar du verktyg och maskiner med mycket gott handlag.
Säkerhet
Ergonomi, Arbetsmiljö, Miljö
Du hanterar dina verktyg och maskiner. Du använder skyddshandskar och förkläde, skyddar arbetsbänkar och frisörstolar och kunder från färg och andra kemiska produkter
Du vårdar och hanterar dina verktyg och maskiner på ett riktigt och säkert sätt. Du använder skyddshandskar och förkläde, skyddar arbetsbänkar och frisörstolar och kunder från färg och andra kemiska produkter.
Du vårdar och hanterar dina verktyg och maskiner på ett riktigt och säkert sätt. Du använder skyddshandskar och förkläde, skyddar arbetsbänkar och frisörstolar och kunder från färg och andra kemiska produkter.
Kundhantering
Du agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer.
Du agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, du tar egna initiativ att ta emot kunder.
Du agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, du tar egna initiativ att ta emot kunder.
Skisser
I ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar,
I ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar,
I ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar,
Reflektion
Du ger enkla förslag på alternativa lösningar. Din reflektion är en berättelse, inte reflekterande. Du beskriver momentet som du gjorde just då.
Du ger välgrundade förslag på alternativa lösningar. Din reflektion är en beskrivande reflektion som ger en förklaring till varför momentet blev som det blev.
Du ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar. Din reflektion beskriver endast det i händelsen som är nödvändig för att man ska få ett sammanhang. Du reflekterar kring alternativa lösningar och andra sätt att tänka eller agera på men funderar också på vad du tror händer om du agerar annorlunda.
Kostnadsberäkning
Du gör med viss säkerhet enkla beräkningar. Du har med förbrukningsprodukter som du använt och har gjort en uträkning med flera avrundningar, du har inte visat din uträkning eller du har visat en uträkning som stämmer på det stora hela.
Du gör med viss säkerhet beräkningar. Du har med förbrukningsprodukter som du använt och har gjort en korrekt uträkning, du kan redogöra för din uträkning.
Avancerad kostnadsberäkning. Du kan räkna ut udda mängder och är precis i din uträkning. Du har med allt du använt från förbrukning till skyddsprodukter Handskar, Folie, Topps, Bandbomull etc. Du kan redogöra för din uträkning.