👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 6-9D VT 2021

Skapad 2021-01-11 11:41 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 6 – 9 Matematik

Innehåll

Ämne: Matematik
Klass: 6-9D
Tidsram: Vårterminen 2021

När är bussen framme? Vilken är billigast? Ungefär hur mycket kostar den? Hur ser den ut? Att förstå och kunna använda matematik är viktigt för dig varje dag. Matematiken kan behövas när du går till affären, när du ska åka någon stans, när du pratar med en kompis och vid massa andra tillfällen. Under terminen ska du arbeta vidare med din individuella bok och delta i vissa aktiviteter i smågrupper eller helgrupp.

Syfte med undervisningen

Matematik lär du dig för din egen skull. För att kunna delta i samhället och självständigt kunna genomföra olika vardagsaktiviteter så krävs det att du har matematisk förståelse och kunskap. Genom att repetera och träna på de fyra räknesätten och andra matematiska områden ser du till att det i framtiden ska vara enklare för dig att hantera vardagen. Det matematiska tänkandet och språket är en del av vardagslivet för alla, genom undervisningen i matematik ska din vardag bli enklare att hantera.

Du ska utveckla din förmåga att:

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Under den här terminen kommer vi fortsätta arbetet med vardagsmatematik med fokus på mätning. Du ska få träna på att mäta och uppskatta längden på sträckor och du ska också få bekanta dig med mätning av volymer. Du ska under terminen få fortsätta träna på och visa dina kunskaper om tiokamraterna.

Precis som under höstterminen så kommer huvuddelen av mattelektionerna att bygga på din mattebok, som är anpassad efter din egen nivå i matematik.

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Arbetssätt

Din matematikbok kommer att vara viktig även den här terminen. Arbetet med boken kommer blandas upp med gemensamma gruppaktiviteter och övningar och en del inslag av matematiska spel.

Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Under nästan alla lektioner så finns det både lärare och assistent på plats i klassrummet som kan ge dig det stöd du behöver. Du ska få möjlighet att prata mer matematik med både de vuxna i klassrummet men också med klasskamrater så att ni tillsammans kan lära av varandra. När du behöver hjälp kan du alltid be om det och de vuxna som finns i rummet finns alltid där för dig. 

Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

I matematiken jobbar du med många olika arbetsområen som tar mer eller mindre lång tid. Det är viktigt att i alla arbetsområden tänka på att visa vad du kan och alltså ta för dig på varenda lektion. Läraren bedömmer dina prestationer på varje lektion och det är viktigt att både visa sina kunskaper i matteboken och att berätta för läraren hur du har tänkt och be om stöd när du stöter på svårigheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråkform.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  4-6
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  4-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  4-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  4-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  4-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  4-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  4-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  4-6
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  4-6
 • Hur symboler kan användas för att beteckna till exempel förflyttning eller ett obekant tal.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  C 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 6
 • Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
  Ma  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver informationen i någon tabell eller diagram på ett ändamålsenligt sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  A 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 6
 • Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
  Ma  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  E 9
 • Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
  Ma  E 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
  Ma  E 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
  Ma  E 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
  Ma  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 9
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  C 9
 • Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  C 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
  Ma  C 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 9
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  A 9
 • Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligt sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  A 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
  Ma  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 9
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  A 9