Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2021-01-11 12:08 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Då barnen visat intresse för djur kommer vi att arbeta med småkryp utifrån vårt utvecklingsområde Naturvetenskap, teknik & hållbar utveckling.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:

Vi vill att barnen ska få förståelse för samband i naturen och vidareutveckla barnens erfarenheter och kunskap om olika småkryp.

 

Innehåll:

Vi kommer använda oss utav litteratur, så som sagor och faktaböcker.

Vi kommer sjunga sånger, ha rörelse.

Vi använder oss utav tecken som stöd.

Vi kommer använda oss av skapande aktiviteter.

Vi kommer använda oss av digitala verktyg.

Vi kommer använda oss av Babblarna som verktyg.

Vi sätter upp bilder på väggen som väcker ett intresse för utforskande och skapar naturliga möten och reflektioner.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

20/1 Vi har nu börjat introducera temat genom att lyssna och titta på böcker om småkryp genom projektorn på väggen. Vi har sång- och ramsorkort om småkryp som vi har sjungit. Barnen verkar intresserade av småkrypen i sagorna och tycker det är spännande. Några av sångerna kan dem men de tycker det är spännande att välja ett kort ur sångpåsen och se vad de får för ett djur.

15/2 Vi har nu tittat på några filmer om maskar, använt oss av QR koder och vi har målat rullar som ska bli en daggmask som hänger i taket. Vi lyssnar och tittar på sången om masken Sigge och den verkar uppskattas.

1/3 Vi har fortsatt med QR koderna och tittat på filmer om maskar. Vi har också tittat och läst boken om maskar som barnen är intresserade av, där vi ser vad de äter och att deras bajs blir jord och lite annan fakta som barnen tycker är spännande.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: