👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kahoot

Skapad 2021-01-11 12:15 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Kahoot är ett digitalt verktyg på ett enkelt och lustfyllt sätt mäta elevernas kunskaper. I Kahoot kan du själv skapa frågor antingen med olika svarsalternativ eller true or false. Det går på tid där du kan bestämma att svarstiden är kort eller längre. Detta spel går att spela själv eller i grupp.

Innehåll

 

Aktivitet: Spela Kahoot

 

Vad ska göras? Eleverna ska i grupperingar spela Kahoot. Vi tänker extra på de elever i 4en samt 6en en som integreras i grupperna. Grupperna får senare skapa egna Kahoot som de får visa/spela för övriga elever. Dessa övningar är baserade på olika intresseområden.

 

Hur: Eleverna får efter varje fråga "samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden samt använda digitala verktyg för kommunikation.

 

Syfte: Att skapa olika grupperingar som tillsammans får lösa uppgifter och därigenom få en VI känsla. Mer kunskap om digitala verktyg. Att framträda inför grupp

 

 

 

Med stöd från Lgr 11

 

·       Centralt innehåll

 

·       Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

·       Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

·       Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -