Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Januari avstämning UF - individuellt

Skapad 2021-01-11 12:16 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Entreprenörskap Företagsekonomi
Det här är en halvvägsavstämning av UF i början av vårterminen. Fokus ligger på individens prestation, inte företaget/gruppen. Vi kommer att bedöma din personliga insats avseende ansvarstagande, problemlösningsförmåga, självständighet, kunna följa rutiner etc.

Innehåll

Ansvar och genomförande  

Rutiner  

Löser problem 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  Ent  -
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
  För  -
 • Försäljningsteknik och argumentation.
  För  -
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
  För  -

Matriser

För Ent
Januari avstämning UF - individuellt (FörEnt)

F
Saknas tillräckligt bedömningsunderlag
E
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Ansvar och genomförande
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
efter samråd / tillfredsställande
efter samråd / gott sätt
Rutiner
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
med viss säkerhet
med säkerhet
Löser problem
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
efter samråd
efter samråd

För Ent
Januari avstämning UF - individuellt (Ent)

Entreprenörskap

F
Saknas tillräckligt bedömningsunderlag
E
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Ansvar och genomförande
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
efter samråd / tillfredsställande
efter samråd/ gott sätt
Rutiner
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
med viss säkerhet
med säkerhet
Löser problem
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
efter samråd
efter samråd

För Ent
Januari avstämning UF - individuellt (FörEnt)

F
Saknas tillräckligt bedömningsunderlag
E
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Resonemang kring grupprocess och ledarskapet
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Utvärdering
Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet
nyanserade
nyanserade
Arbetsprocessen
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
nyanserade
nyanserade / samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras
Resonemang kring egna förmåga och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: