👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva reportage

Skapad 2021-01-11 13:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
Vi kommer att lära oss mer om texttypen reportage. Vi kommer att läsa olika exempel, gå igenom syfte, struktur och språk innan det är det dags att skriva ett eget reportage.

Innehåll

Hur går vi till väga?

- under vecka 10-11 kommer vi att lära oss mer om texttypen genom att läsa olika exempel, genomgångar, svara på frågor kring reportage

- vecka 12 är det prao, då samlar du information och förbereder ditt reportage, intervjuar, hittar fakta, tar bilder mm.

- vecka 13 skriver du ditt reportage i skolan under svensklektionerna

Material till arbetsområdet finns på Teams, där du även kommer att skriva och lämna in ditt eget reportage som kommer att handla om din praoplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Att skriva Reportage

Reportage

Ny nivå
Form
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage Du har bl.a. en intervju och/eller utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du har fått med rubrik, ingress och brödtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Struktur
Reportaget är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker blanda fakta med beskrivningar och intervjun.
Reportaget är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Reportaget är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett välfungerande sätt.
Ämnet
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Tempus
Tempus fungerar till stor del.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ordvalet
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage.
Ordvalet är varierat och träffsäkert.
Gestaltning
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.