👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Som trolleri!

Skapad 2021-01-11 13:50 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I detta arbetsområde under vecka 2-6 så får du lyssna på en berättelse i en form av radioteater på fem delar. Den handlar om tonårsliv och kärlek.

Innehåll

Syftet med detta är du ska träna på

Lyssna och hänga med i berättelsen.

Kunna urskilja centrala händelser.

Framföra och utveckla åsikter

Sammanfatta berättelsen, händelser och scener.

Kunna ta ut viktiga händelser, beskriva den så att läsaren förstår och motivera varför den är viktigt.

Skriva en sammanhängande berättelse.

 

För att nå målen ska du:

Välja ut information för att kunna skriva begripligt och sammanhållna texter, skriva texter i olika genre på ett levandegörande sätt, analysera olika typer av texter och föra resonemang kring texter. 

 

Arbetssätt:

Göra tankekartor och minnesanteckningar.

Skriva texter i arbetsboken/dator

Svara på olika typer av frågor kring berättelsen.

Vara med i diskussion kring berättelsen.

Utvärdering:

Skriva fortsättningstext på berättelsen.

Redovisningsprov

 

Till hjälp har du dator och stöd av lärare under lektionen.