👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och rätt / Brott och straff

Skapad 2021-01-11 13:50 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi människor är alla lika värda och vi har både skyldigheter och rättigheter. Det är viktigt att vi följer de lagar och regler som finns för att det ska vara rättvist. Ni ska under detta arbetsområde fundera över: Varför har vi lagar och regler? Vad är skillnaden mellan lag och regler? Några olika lagar och vad som händer om vi bryter mot dem. Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället.

Innehåll

Tid: Vecka 4 - 8. 
V.4: Mänskliga rättigheter. Grupparbete: Hjälporganisationer. 
V.5: Grupparbete: Hjälporganisationer. Vad är lagar och regler? 
V.6: Vad är allemansrätten? Några olika brott. Vad är polisens uppgift?
V.7: Vad händer när ett brott har begåtts? Hur går en rättegång till? 
V.8: Repetition. Läxförhör. 

Begrepp: hjälporganisationer, rättighet, skyldighet, lag, regel, grundlag, allemansrätten, brott, åtal, domstol, rättegång, åklagare, vittne, målsägande, misstänkt, försvarsadvokat, straffmyndig,

Metod och arbetssätt:
Lärarledda genomgångar och aktiviteter. 
Läromedel: Clio + NE.
Se på olika informationsfilmer. 
Läsa texter och svara på frågor, skriftligt och muntligt. 

Bedömning: 
Läxförhör v.8. 
Grupparbete: Hjälporganisationer.