👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny13 Årstider och natur HT20 - VT21

Skapad 2021-01-11 14:14 i Nyhemsskolan Halmstad
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna?
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Stora frågor som väcker nyfikenhet för arbetsområdet.

Innehåll

Utgångspunkt

Du ska få lära dig om hur man delar in året i årstider och månader. Du ska få lära dig om hur naturen förändras under ett år. Du ska också få lära dig om några djur och växter och hur de lever och ser ut under de olika årstiderna.

Konkretisering av målen

 

 • Du ska känna till att året delas in i månader och årstider.
 • Du ska veta vilka årstider vi har.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om hur några svenska djur och växter har det på sommaren och på vintern.
 • Du kan utifrån bilder sortera djur och växter på olika sätt.
 • Du förstår en enkel faktatext (som vi arbetar med gemensamt)
 • Du kan skriva några fakta begrepp/meningar. 
 • Du ska känna till några högtider/traditioner inom varje årstid. 

Genomförande

 • Du kommer att få titta på filmer om djur, året och årstiderna.
 • Du kommer att få skriva och rita bilder som hör ihop med rätt årstid och olika djur.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi kommer arbeta med faktabegrepp och texter kopplade till temat. 

 

Dokumentation och bedömning

Vi dokumenterar under arbetets gång. Eleverna dokumenterar i sina NO/SO-böcker. Kunskaper bedöms under diskussioner och samtal. Vi gör en sorteringsövning där bedömning sker. Vi gör övningar med årstider och månader där kunskapen bedöms.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3