Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Syrenen (ES) v.t. 2021

Skapad 2021-01-11 14:24 i Central enhet Ludvika
Grundsärskola F Estetisk verksamhet
Vi skall genom lek, dans, sång och spel på instrument jobba med bl.a. kroppsuppfattning, färger, djur och bokstäver.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 Du ska få:

 

- sjunga tillsammans med de andra i klassen.

 

-använda inspelningsbara "pratknappar", och på så sätt bli mer delaktig, kunna välja mellan alternativ och svara på frågor.

 

- göra danslekar och rörelsesånger tillsammans med andra.

 

- spela på våra instrument, ex. bygelgitarrer, rytminstrument och entonsflöjter.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du ska få:

 

- öva på sånger med hjälp av bilder, tecken och rörelser. 

 

- träna på att trycka på "pratknapparna" när det passar in i musiken, och även välja mellan alternativ och svara på frågor.

 

- öva på danslekar och rörelsesånger tillsammans med klasskamraterna.

 

- använda våra instrument; bl.a.bygelgitarrer, rytminstrument och entonsflöjter.

  

 

Vad som kommer att bedömas:

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

- delta i sång tillsammans med andra. 

 

- delta i att spela i grupp

 

- trycka på pratknappen och vara delaktig, välja och svara.

 

- delta i dans och rörelse tillsammans med andra.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

 

 - genom att sjunga, spela och dansa tillsammans med klasskamraterna.

 

- genom att använda pratknappen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: