👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Åk 3 HT

Skapad 2021-01-11 14:23 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 3 Matematik
Du ska få lära dig hur multiplikation och divison hör ihop, digitala klockan och hur man mäter volym på olika sätt!

Innehåll

Syfte: 

 • Genom undervisningen i ämnet ska eleven utveckla förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Vad eleven ska lära sig:

 • Hur volym mäts.
 • Problemlösning. Du ska bland annat få lära dig hur man visar hur man räknat.
 • Olika strategier i addition och subtraktion.
 • Multiplikation och divison och hur räknesätten hänger ihop.
 • Uppställning i addition och subtraktion. Du ska få lära dig hur man växlar.
 • Talföljder och tallinjer.
 • Tal i bråkform.
 • Göra olika symmetriska mönster och använda symmetrilinje. 
 • Tidsskillnad och digital tid.
 • Räkna ut omkrets och area.
 • Skala, du ska både få förstora och förminska.
 • Hur vikt mäts.
 • Hur temperatur visas.

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

Du deltar på lektionerna och visar vad du lärt dig genom samtal och skriftliga uträkningar.
Du deltar i diskussioner, både i par och i helklass.
Du gör olika test i Koll på matematik, digitalt eller på arbetsblad.
Du deltar aktivt i olika laborativa uppgifter.
Du kan muntligt berätta hur du räknat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3