Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9

Skapad 2021-01-11 14:35 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Under veckorna fram till sportlovet kommer vi att utöka kunskaperna i spanska genom att läsa texter, genomföra hörövningar och skrivövningar.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att utöka kunskaperna i spanska genom att läsa texter, genomföra hör- och skrivövningar.

Innehåll

 

 

Terminsplanering i spanska vårterminen 2021

 

 

 

v.2-3            Una sueca en Madrid (kap.7)

 

                    Att kunna

 

·         berätta om hur det kan vara att bo i Madrid

 

·         prata om hur det är att bo i ett annat land

 

                

 

                   Läxa v.2: ord och text s.34 + att kunna svara på frågor till texten

 

                   Läxa v.3: ord 0ch text s.35

 

 

 

                  Extra:  Palabras s.77

 

                  Más textos s.67 “Los jóvenes españoles”

 

                  Un crucigrama + översätt

 

                  Un diálogo

 

                  Läsförståelse¿Dónde están las personas?

 

        

 

 

 

v.4-5           Carlos – miembro de una Tuna (kap.8)

 

                    Att kunna

 

·         berätta lite om la Tuna

 

·         använda gustar i presens (me gusta, te gusta osv)

 

·         använda alla frågeord

 

 

 

                   Läxa v.4: ord och text s.36 (första delen)

 

                   Läxa v.5: ord+text s.36-37 (andra delen)

 

 

 

                  Extra: Carlos – un miembro de una Tuna – översätt

 

                  Vamos a jugar (palabras)

 

                  Repetition av gustar, encantar och doler

 

                  Hablamos más – escribe un diálogo

 

                 

 

                  

 

v.6-7          El gorila y el león (kap.9)

 

                   Att kunna

 

·         berätta lite vad texten handlar om (Trata de....)

 

·         använda några speciella verbformer (conozco, hago, salgo, sé)

 

·         En el futuro me gustaría....

 

 

 

                    Läxa v.6: ord+text s.38-39

 

                    Läxa v.7: ord+text s.39-40

 

 

 

                  Extra: El gorila y el león – översätt

 

                  Iván – un chico de Andalucía

 

                  Repetition av kap.7-9

 

                  

 

v. 8             Prov kap.7, 8 och 9

 

 

 

v. 9             SPORTLOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska åk 7-9

Rubrik 1

Bedömningsmatris moderna språk
Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Aspekt 1
Höra
Eleven kans förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: