👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Omkrets och area

Skapad 2021-01-11 14:29 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om omkrets och area samt skala. Vi utgår från kapitel 4 i Formula 8.

Innehåll

 Mål 

När du arbetat med det är området ska du kunna 

 • Beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel
 • Förklara samband mellan omkrets och area
 • Beräkna skala samt göra förstoringar och förminskningar när skalan är känd
 • känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar 

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi arbeta enskilt, i grupp och i helklass, med till exempel genomgångar, uppgifter i matteboken, problemlösning, aktiviteter och diskussioner.

 

Planering 

Nedan finns en preliminär planering för vad vi kommer arbeta med under varje vecka. I parantes står vilka uppgifter i matteboken som omfattar detta. 

v. 2

 • Cirkelns omkrets (4001-4019)
 • Arean av en cirkel (4020-4021)

 

v. 3

 • Arean av en cirkel (4022-4031)
 • Arean av parallellogrammer (4032- 4042)
 • Arean av trianglar (4043-4045)

 

       Läxa 10 s.306 

v. 4

 • Sammansatta områden (4046- 4053)
 • Samband mellan omkrets och area (4054-4063)

 

        Läxa 11 s.307 

v. 5

 • Skala (4118-4129)
 • Vilken är skalan? (4130-4133)
 • Längdskala och areaskala (4134- 4140)

 

           Läxa 12 s.308 

   v. 6

 

 • Repetition och fördjupning

 

       Test - omkrets och area

 

 

Bedömning

Vid bedömning av elevernas kunskaper tittar läraren på följande förmågor

 • Metod - kunna använda de metoder vi har gått igenom och kunna välja rätt metod.
 • Begrepp - Förstå, kunna använda och veta hur de centrala begrepp som vi arbetat med hänger ihop. 
 • Problemlösning - kunna lösa matematiska problem 
 • Resonemang -  kunna föra och följa matematiska resonemang
 • Kommunikation - kunna redovisa sin uträkning och tankegång

Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiv och engagerad i aktiviteter och diskussioner under lektionstid och på ett test som vi gör i slutet av arbetsområdet.