👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handla kläder - Moderna språk år 7

Skapad 2021-01-11 14:40 i Svanberga skola Norrtälje
I affären, moderna språk
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetsområde: I affären

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 2-10

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

   

 Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 

 • Namn på kläder.
 • Ord och fraser användbara i en klädaffär
 • Adjektivets böjning och plats
 • Obestämd och bestämd form i plural
 • Några vanliga prepositioner (på, under, framför…)
 • Verbformer (att tycka om)

 

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Genom att delta aktivt på lektionerna; läsa med flyt, visa att du förstår och kunna översätta och kunna använda de nya orden såsom vi lär dem och även i nya meningar.
 • par- och gruppövningar

     Summativ

 • I läxförhör och prov den 19/2

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi läser texter i boken om tränar uttal och översätter.

 • Du tränar ord och uttryck i dialoger/scener med en eller flera kamrater.

 • Vi har gemensamma genomgångar av grammatik.

 • Du tränar vidare tillsammans med kamrater och med övningar i övningsboken och med hjälp av Quizlet.

Uppgifter

 • V.8 Los frag! Tirol, Österreich

 • Inlämningsmapp för vecka 10 Georg der Gauner

 • V.5 Inlämning av uppgiften Los frag!: Mode, Deutschland

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Kulturella företeelser
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du har svårt att kommentera olika företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar översiktligt några företeelser