👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur under vintern åk1 vt-21

Skapad 2021-01-11 14:43 i Villaskolan Kristianstad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi ska arbeta med årstiden vinter och typiska vintertecken i vår närmiljö. Hur anpassar sig växter och djur till vintern? Vad är snö och varför är den vit? Hur ser en snöflinga ut?

Innehåll

 

Mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska

- kunna ge exempel på typiska vintertecken i närmiljön, snö-djur-natur

- kunna förklara hur djuren anpassar sig till vintern på olika sätt och då använda begrepp som dvala, ide, förråd, övervintrar

- kunna skriva en faktatext om ett djur i närmiljön utifrån en 6-fältare(utseende, boplats, föda, ungar, övervintrar, övrig fakta)

- kunna presentera "ditt" djur muntligt för klassen utifrån din faktatext

Arbetssätt/former:

- Vi kommer att titta på filmer om årstiden vinter

- Vi kommer att prata och läsa om vad som händer med naturen i vår närmiljö under vintern och hur djuren anpassar sig.

- Vi kommer att skriva faktatexter på datorn om några vanliga svenska djur utifrån en 6-fältare och då bl.a. om hur de       anpassar sig till vintern (pararbete)

- Vi kommer att presentera våra djur muntligt för varandra (pararbete)

- Vi kommer att göra experiment som handlar om snö och ställa en hypotes

- Vi kommer att arbeta i olika kooperativa strukturer för att lära av och med varandra t ex "Mina ord och Dina ord",

   "Fråga-fråga-byt"

- Vi kommer arbeta i NO-arbetsbok och våra "Årshjul" med text och bild

Bedömning

Du ska visa hur väl du kan:

 • ge exempel vintertecken bland djur och natur (samband vinter och djur-natur)
 • kan berätta och förklara hur djuren anpassar sig på olika sätt till vintern
 • plocka ut fakta om ett djur i en 6-fältare och skriva en faktatext
 • muntligt presentera "ditt djur" 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Djur och natur under vintern åk1 vt-21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
räknar upp och ser samband/konsekvenser
Jag räknar upp några typiska vintertecken, snö-natur-djur, och ger något exempel på varför godtagbart
Jag räknar upp flera typiska vintertecken, snö-natur-djur, och ger några exempel på varför
Jag räknar upp flera typiska vintertecken av olika slag, snö-natur-djur, och förklarar väl varför
förklarar och använder begrepp
Jag vet hur minst 4 djur anpassar sig till vintern och förklarar hur genom att använda några av begreppen dvala, ide, övervintrar, förråd. godtagbart
Jag vet hur minst 8 djur anpassar sig till vintern och förklarar hur genom att använda begreppen dvala, ide, övervintrar, förråd.
Jag vet hur minst 12 djur anpassar sig till vintern och kan förklara hur genom att använda begreppen dvala, ide, övervintrar, förråd.
skriver faktatext
Jag plockar ut fakta och skriver en faktatext utifrån nyckelorden i min 6-fältare med visst stöd. godtagbart
Jag plockar ut fakta och skriver en faktatext utifrån nyckelorden i min 6-fältare och gör det mestadels på egen hand.
Jag plockar ut fakta och skriver en faktatext utifrån nyckelorden i min 6-fältare och gör det helt på egen hand.
presenterar muntligt
Jag berättar om mitt djur med stöd av min faktatext. Jag talar för det mesta högt och tydligt och i en lagom takt. godtagbart
Jag berättar om mitt djur med stöd av min faktatext. Jag tittar upp mot publiken då och då. Jag talar högt och tydligt och i en lagom takt.
Jag berättar om mitt djur med stöd av min faktatext. Jag tittar ofta upp mot publiken och kan min text väl. Jag talar högt och tydligt och i en lagom takt.