👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Arken VT 2021

Skapad 2021-01-11 14:45 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Planering VT 2021

Innehåll

Måndag:ute, skogen, Bibliotiket,Polyglutt 

Tisdag: Språk 

Vi ska undervisa i det svenska språket och flerspråkiga barn ska få undervisning i deras modersmål. 

Onsdag: Matematik 

Vi ska arbeta med t.ex. lägesord, geometriska former, antal.

Torsdag: NTA

Vi arbetar med nta lådorna och egna experiment för att barnen ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och teknik i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. 

Fredag: Barnens val 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18